Debbie van de Laar

Partner

Praktijkgebieden
  • Individueel en collectief ontslag
  • Geschillenbeslechting inzake ziekte en/of arbeidsongeschiktheid
  • Flexcontracten
  • Outsourcing and insourcing
  • Belonings- en verloningsbeleid

Debbie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Debbie trad in 2016 in dienst bij LXA Advocaten. Voorafgaand was Debbie als specialist arbeidsrecht werkzaam bij een van de grootste advocatenkantoren in Zuid-Nederland.

Met haar ruim 20 jaren praktijkervaring beheerst Debbie alle facetten van het arbeidsrecht. Zij adviseert ondernemingen van klein tot multinational over arbeidscontracten, managementovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden (en de wijziging of harmonisatie daarvan), reglementen en protocollen. Debbie heeft uitgebreide ervaring met collectieve en individuele ontslagen, overleg met ondernemingsraden en vakorganisaties en complexe reorganisaties, overnames en fusies, en in- en outsourcing in internationaal verband. Daarnaast is ze gespecialiseerd in de specifieke kenmerken van flexcontracten en de complexe geschillen omtrent ziekte, arbeidsongeschiktheid, WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), loonsancties en re-integratietrajecten.

Als een procedure niet meer vermeden kan worden dan is Debbie bij uitstek geschikt om de juridische merites van de zaak te doorgronden en overtuigend neer te zetten. Zo is Debbie onder meer jarenlang intensief betrokken geweest bij een spraakmakende procedure waarin tot tweemaal toe succesvol tot aan de Hoge Raad is geprocedeerd.

Debbie wordt door haar vaste en trouwe relaties omschreven als als een zeer deskundig en gedegen juridisch adviseur en complimenteren haar met haar vastberadenheid en vechtlust.

Debbie is lid van de landelijke Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda/s' Hertogenbosch (VAR) en verzorgt regelmatig lezingen, (inhouse) workshops en publicaties over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Debbie's recente activiteiten
  • Adviseren en begeleiden van het aanstellen en inrichten van een ondernemingsraad voor een modebedrijf (+2000 medewerkers)
  • Advisering bij de reorganisatie van een Nederlandse aanbieder van internationale loyaliteitsprogramma's
  • Uitgebreide advisering (inclusief procesvoering) van middelgrote en grote bedrijven over ziektekostenvergoedingen
  • Advisering bij talrijke individuele ontslagzaken binnen het mkb en bij grote landelijke organisaties

Benieuwd naar ons werk?