Inge Franken

Advocaat

Praktijkgebieden
  • Bouwrecht
  • Commercieel huurrecht
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Asbest

Inge heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Vastgoedrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Inge Franken is in 2011 in dienst getreden bij LXA Advocaten. Inge is werkzaam binnen de sectie Overheid en Vastgoed, waarbij haar aandacht in het bijzonder uitgaat naar het civiele vastgoed.

Inge is gespecialiseerd in het privaatrechtelijk bouwrecht. In haar advies- en procespraktijk richt zij zich tevens op de asbestproblematiek. Wanneer zij is betrokken is bij civiele procedures, procedeert zij zowel bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw als voor de gewone rechter.

Inge is lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten.

Inge's recente activiteiten
  • Het opmaken en beoordelen van (bouw)contracten voor zowel grote opdrachtgevers als aannemers
  • Verschillende civiele procedures om schadevergoeding te krijgen als gevolg van een onrechtmatige overheidsdaad
  • Verschillende civiele procedures (bij de Raad van Arbitrage en de gewone rechter) omtrent asbest gerelateerde geschillen
  • Het adviseren en begeleiden van aannemers bij de totstandkoming van een joint venture met hun opdrachtgever, inclusief de beoordeling van de (bouw)contracten
  • Advisering omtrent de aanbesteding van een grote asbestsanering in een ziekenhuis

Benieuwd naar ons werk?