Inge Franken

Advocaat

Praktijkgebieden
  • Bouwrecht
  • Commercieel huurrecht
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Asbest

Inge Franken is in 2011 in dienst getreden bij LXA The Law Firm. Inge is werkzaam binnen het team Overheid en Vastgoed, waarbij haar aandacht in het bijzonder uitgaat naar het civiele vastgoed.

Inge is gespecialiseerd in het adviseren en procederen op het gebied van het privaatrechtelijk bouwrecht, het algemeen verbintenissenrecht en asbestgerelateerde kwesties.

Daarnaast is zij in haar dagelijkse praktijk betrokken bij civiele procedures (zowel bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw als voor de gewone rechter) op het gebied van bouwrecht en algemeen verbintenissenrecht. In haar advies- en procespraktijk richt zij zich daarbij tevens op de asbestproblematiek.

Inge is lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten.

Een greep uit Inges recente activiteiten
  • Advisering omtrent de aanbesteding van een grote asbestsanering in een ziekenhuis
  • Verschillende civiele procedures om schadevergoeding te krijgen als gevolg van een onrechtmatige overheidsdaad
  • Verschillende civiele procedures (bij de Raad van Arbitrage en de gewone rechter) omtrent asbestgerelateerde geschillen

Benieuwd naar ons werk?