Iris van der Wal

Advocaat

Praktijkgebieden
 • Intellectueel eigendomsrecht
 • Reclamerecht
 • Namaakbestrijding

Iris heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlanse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

 • Intellectueel Eigendomsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Iris is sinds 2018 verbonden aan LXA Advocaten en werkt op alle gebieden van het intellectuele eigendomsrecht en reclamerecht.

In 2018 studeerde Iris cum laude af aan de Universiteit Utrecht voor de master Privaatrecht met de specialisatie intellectueel eigendomsrecht. Haar masterscriptie schreef zij over misleidende levensmiddelenetikettering, die werd beoordeeld met een negen. Tijdens haar studie heeft Iris onder meer een semester gestudeerd in het Verenigd Koninkrijk, als vrijwilliger gewerkt bij de Rechtswinkel Utrecht en ervaring opgedaan binnen de IE-advocatuur.

Iris adviseert en procedeert op het gebied van onder andere fashion, luxegoederen, levensmiddelen, consumentenproducten, media en technologie. Zij treedt op voor multinationale en nationale cliënten in diverse zaken over het merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen en reclamerecht.

Iris' recente activiteiten
 • Adviseren en procederen over inbreuken op merk-, model-, auteurs- en handelsnaamrechten;
 • Bijstaan van verschillende cliënten in zaken bij de zelfreguleringsinstantie Stichting Reclame Code;
 • Bijstaan van verschillende cliënten in procedures bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie;
 • Bijstaan en adviseren met betrekking tot diverse overeenkomsten, zoals licentieovereenkomsten;
 • Adviseren op het gebied van levensmiddelenrecht, meer specifiek met betrekking tot misleidende etikettering;
 • Publiceren van het artikel ‘Op de voorkant de leugen, op de achterkant de waarheid? Over de Nederlandse uitwerking van het Teekanne-arrest’ in het vaktijdschrift Intellectuele Eigendom & Reclamerecht (IER 2019/17);
 • Co-auteur van het artikel ‘Contributory trade mark infringement liability: a comparison of US and EU law’ dat verscheen in het vaktijdschrift Oxford University Press Journal of Intellectual Property Law & Practice (Volume 14, Issue 11);
 • Co-auteur van het boek ‘Anti-counterfeiting Comparative Law Guide 2022’ van The Global Legal Post.

Benieuwd naar ons werk?