Irma van Bokhoven

Advocaat

Praktijkgebieden
 • Commerciële contracten
 • Algemene voorwaarden
 • (Inter)nationaal verbintenissenrecht
 • Europees E-commerce en consumentenrecht
 • Privaatrecht
 • Internationaal arbitragerecht

Irma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

 • Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Irma maakt deel uit van het team Commerciële Contracten van LXA. Zij heeft meer dan 25 jaar ervaring als specialist in internationaal privaat-  en handelsrecht.

Irma adviseert en procedeert met name over internationale commerciële contracten, zoals agentuur, distributie, franchise en internationale productielicenties alsmede samenwerkingsovereenkomsten en de gerelateerde aansprakelijkheids- en verzekeringskwesties. Irma is tevens gespecialiseerd in algemene voorwaarden (offline en online B2B / B2C verkoop, opdracht, inkoop (onder)aanneming) en in Europees e-commerce en consumentenrecht.

Zij procedeert in complexe civiele procedures en in zowel nationale als internationale arbitrages (NAI, RvA, ICC, UNCITRAL en ad hoc).

Irma staat met succes zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven bij ​​in de internationale handelssector en in de commerciële dienstverlening. Zij heeft in het bijzonder expertise en ervaring op het gebied van detailhandel, reizen en  in de   technologie- en productiesector en de daaraan gerelateerde geschillen.

Irma's recente activiteiten
 • Algemene  inkoop- en onder-aannemingsvoorwaarden alsmede algemene verkoopvoorwaarden voor een wereldwijd opererende onderneming op het gebied van ontwikkeling, installatie van innovatieve winkelconcepten en kassa systemen.
 • Exclusieve productielicentie- en distributieovereenkomst voor een Nederlandse licentiegever/ leverancier voor de markt van insectenbestrijdingsmiddelen voor professioneel gebruik in Brazilië.
 • Internationale arbitrage procedures (NOFOTA) in eerste aanleg en hoger beroep voor een Duitse onderneming in de productie en internationale handel in lecithine en de succesvolle afwijzing door het Gerechtshof Den Haag van de vernietiging van de arbitrale uitspraak in hoger beroep.
 • Exclusieve samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de wereldwijde commerciële exploitatie van samengestelde stoelen tussen een Nederlandse handelsonderneming en een Chinese fabrikant.

Benieuwd naar ons werk?