Jeannette Roefs

Advocaat

Praktijkgebieden
  • Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht
  • Financiering en zekerheden

Jeannette heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Jeannette is sinds januari 2021 verbonden aan LXA Advocaten en is zij onderdeel van het team Insolventie en herstructurering.

Zij is specialist op het gebied van ondernemings- en insolventierecht waarbij zij ondernemers bijstaat, bij het oplossen én voorkomen van geschillen alsmede van het beperken van bedrijfsrisico’s (financiering en zekerheden). Ook wanneer er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, adviseert zij regelmatig ondernemers.

Jeannette wordt door de rechtbank ook aangesteld tot curator in faillissementen. Hierdoor heeft zij veel kennis en ervaring met de afwikkeling van faillissementen. Dit komt goed van pas wanneer zij bestuurders, financiers, crediteuren en andere belanghebbenden bij staat die in een faillissement zijn betrokken. Gezien haar taken als advocaat én curator komt zij vaak met oplossingen die het beste uit de situatie halen, zelfs in geval van liquidatie.

Jeannette heeft in 2016 met succes de INSOLAD/Grotius opleiding Insolventierecht afgerond en zij is sindsdien lid van INSOLAD (de specialistenvereniging voor Insolventierecht Advocaten).

Jeannette’s recente activiteiten
  • Curator in verschillende insolventiezaken
  • Adviseren en vertegenwoordigen van aandeelhouders en/of bestuurders bij de aanvraag van een ​​(gecontroleerd) faillissement en vervolgens van een doorstart
  • Het verzorgen van faillissementsaanvragen namens schuldeisers alsook het optreden namens schuldeisers in faillissementsprocedures
  • Uitwinnen van zekerheden namens zekerheidsgerechtigden
  • Het bijstaan van bestuurders die door de curator of de fiscus worden aangesproken op grond van onbehoorlijk bestuur

 

Benieuwd naar ons werk?