Luuk van de Ven

Advocaat

Praktijkgebieden
 • Bestuursrecht
 • Verdelingsrecht
 • Handhavingsrecht
 • Gevaarlijke stoffen
 • Wet open overheid

Luuk is sinds 2020 verbonden aan LXA Advocaten en werkzaam op alle gebieden van het bestuursrecht.

In 2020 studeerde hij af aan Tilburg University voor de master Rechtsgeleerdheid met specialisaties in het bestuursrecht en strafrecht. Zijn masterscriptie schreef hij over schaarse vergunningen die voor onbepaalde tijd zijn verleend.

Luuk adviseert en procedeert regelmatig over zaken waarin door de overheid handhavend wordt opgetreden; bijvoorbeeld handhaving door middel van een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang, een eis tot naleving of een waarschuwing/stillegging van werkzaamheden. Zijn kennis over zowel het strafrecht als het bestuursrecht komt hier goed bij van pas.

Speciale aandacht verdient ook zijn kennis op het gebied van handhaving door certificerende instellingen. Luuk staat regelmatig ondernemingen bij waarvan de certificaten (on)voorwaardelijk worden geschorst of ingetrokken.

Luuks recente activiteiten
 • Adviseren en procederen over de onvoorwaardelijke schorsingen van verschillende procescertificaten asbestverwijdering;
 • Adviseren en procederen over bestuurlijke boetes die worden opgelegd op basis van de Huisvestingswet;
 • Adviseren en procederen over bestuurlijke boetes die worden opgelegd op basis van de Arbeidsomstandighedenwet/het Arbeidsomstandighedenbesluit;
 • Adviseren en procederen over handhaving op basis van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
 • Procederen over verschillende afwijzingen van subsidie aanvragen op basis van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
 • Recente publicaties: L.H.M.M. van de Ven & C.J. Wolswinkel, ‘Rechten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst: de omgang met ‘historische’ schaarse vergunningen’, Gst. 2021/96, afl. 7526, p. 562-569.

Benieuwd naar ons werk?