Maikel Exterkate

Advocaat

Praktijkgebieden
 • Procesrecht
 • Geschillenbeslechting
 • Executie en beslaglegging
 • Commerciële contracten
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Bouwrecht

Maikel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlanse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Maikel maakt deel uit van zowel het team Commerciële contracten als het team Procesrecht en Arbitrage.

Maikel heeft uitgebreide en jarenlange ervaring in het procederen voor ondernemers in eerste aanleg, in hoger beroep en in kort gedingprocedures. Hij is ook regelmatig betrokken bij het leggen van beslagen en executiegeschillen.

Maikel procedeert regelmatig over conflicten die ontstaan in verband met diverse samenwerkingsvormen, zoals conflicten tussen aandeelhouders of vennoten, in verband met distributie- en/of agentuurovereenkomsten, geldleningsovereenkomsten en andere langdurige samenwerkingsovereenkomsten.

Daarnaast is Maikel gespecialiseerd in het bouwrecht en aansprakelijkheidsrecht. Hij vertegenwoordigt opdrachtgevers, (onder)aannemers,  ingenieurs en eindgebruikers. Verder treedt hij op voor bedrijven en bestuursleden in zaken met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Maikel heeft de Grotius-specialisatiecursus "Onderneming & aansprakelijkheidsrecht" met succes afgerond.

Maikels recente activiteiten
 • Het voeren van een kort geding in verband met de beëindiging van een samenwerking tussen een kledingproducent en een distributeur
 • Het adviseren en begeleiden van een aannemer bij het oplossen van geschillen bij een omvangrijk (overheids)bouwproject, welk project wordt uitgevoerd op basis van een design-and-build-overeenkomst
 • Het voeren van een kort geding voor een aannemer in verband met de betaling van openstaande facturen alsook in verband met de goedkeuring van meerwerk
 • Het voeren van een procedure in verband met een aandeelhoudersgeschil en het niet-nakomen van een geldleningsovereenkomst
 • Het voeren van een procedure in verband met de uitkoop van een aandeelhouder en de hoogte van de prijs van de overgenomen aandelen
 • Het voeren van een procedure voor een groothandel in bouwmaterialen in verband met openstaande facturen alsook met betrekking tot de kwaliteit van geleverde materialen
 • Het voeren van een procedure in verband met de beëindiging van een vof en het bepalen van de uitkoopvergoeding in verband met de voortzetting van de onderneming door een van de vennoten
 • Het voeren van een procedure in verband met aansprakelijkstelling van een asbestsaneerder

Benieuwd naar ons werk?