Maikel Exterkate

Advocaat

Praktijkgebieden
 • Bouwrecht
 • Commerciële contracten
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Procesrecht
 • Geschillenbeslechting
 • Executie en beslaglegging

Maikel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Maikel is sinds juli 2007 advocaat en is vanaf 2017 verbonden aan LXA Advocaten. Hij maakt deel uit van zowel het Bouwrechtteam als het team Commerciële contracten / Procesrecht en Arbitrage.

 

Bouwrecht 

Maikel is gespecialiseerd in het civiele bouwrecht. Hij staat alle partijen in de bouwketen bij, zoals (onder)aannemers, constructeurs en opdrachtgevers, grote en kleine bouwbedrijven en samenwerkingsverbanden. Hij adviseert over allerlei soorten bouwcontracten en voorwaarden en heeft uitgebreide en jarenlange ervaring in het procederen in eerste aanleg, hoger beroep, kort gedingprocedures alsook procedures bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen.

 

Commerciële contracten/Procesrecht en Arbitrage

Verder adviseert en procedeert Maikel regelmatig over diverse samenwerkingsverbanden, zoals distributie- en/of agentuurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten. Maikel is naast het civiele bouwrecht gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en treedt onder andere op voor bedrijven en bestuursleden in zaken met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid.


Maikel heeft de Grotius-specialisatiecursus "Onderneming & aansprakelijkheidsrecht" met succes afgerond.

 

Maikels recente activiteiten
 • Het voeren van een kort geding in verband met de beëindiging van een samenwerking tussen een kledingproducent en een distributeur
 • Het adviseren en begeleiden van een aannemer bij het oplossen van geschillen bij een omvangrijk (overheids)bouwproject, welk project wordt uitgevoerd op basis van een design-and-build-overeenkomst
 • Het voeren van een kort geding voor een aannemer in verband met de betaling van openstaande facturen alsook in verband met de goedkeuring van meerwerk
 • Het voeren van een procedure in verband met een aandeelhoudersgeschil en het niet-nakomen van een geldleningsovereenkomst
 • Het voeren van een procedure in verband met de uitkoop van een aandeelhouder en de hoogte van de prijs van de overgenomen aandelen
 • Het voeren van een procedure voor een groothandel in bouwmaterialen in verband met openstaande facturen alsook met betrekking tot de kwaliteit van geleverde materialen
 • Het voeren van een procedure in verband met de beëindiging van een vof en het bepalen van de uitkoopvergoeding in verband met de voortzetting van de onderneming door een van de vennoten
 • Het voeren van een procedure in verband met aansprakelijkstelling van een asbestsaneerder

Benieuwd naar ons werk?