Nadia Akabbouz

Advocaat

Praktijkgebieden
  • Ondernemingsrecht
  • Fusies en overnames
  • Joint ventures en participaties
  • Financiering en zekerheden
  • Vastgoedtransacties

Nadia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd rechtsgebied geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nadia maakt deel uit van het team Corporate/M&A. Zij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, met een focus op bedrijfsovernames, participaties, joint ventures, (her)structureringen, aandeelhoudersrelaties en andere ondernemingsrechtelijke kwesties. Daarnaast begeleidt Nadia diverse vastgoedtransacties. Tevens is zij vaste auteur voor het tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht (RVR) uitgegeven door Wolters Kluwer.


In 2021 voltooide zij de specialisatieopleiding Mergers & acquisitions: law, finance, skills aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Nadia's recente activiteiten
  • Advisering Aareon Deutschland GmbH, dochteronderneming van de beursgenoteerde Aareal Bank AG, bij het nemen van een minderheidsparticipatie in de start-up OSRE B.V.
  • Advisering client bij het verwerven van bedrijfsruimte voor haar (farmaceutische en R&D) activiteiten
  • Begeleiding Coldservice Group en haar aandeelhouders in een aandelenparticipatie- en herfinancieringstransactie, twee M&A-transacties en de uitkoop van twee aandeelhouders
  • Advisering projectontwikkelaar Boelens De Gruyter bij de verkoop van het KPN gebouw (waaronder het monumentale voormalige postkantoor) in Venlo

Benieuwd naar ons werk?