Nina Meuwese

Advocaat

Praktijkgebieden
  • Ondernemingsrecht
  • Procesrecht
  • Arbitrage (nationaal en internationaal)
  • Bestuurders- en aandeelhoudersaangelegenheden
  • Commerciële overeenkomsten en algemene voorwaarden

Nina heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlanse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nina is sinds 2012 verbonden aan LXA en maakt deel uit van het team Procesrecht en Arbitrage.

Nina is een erkende specialist in complexe juridische kwesties op het gebied van verbintenissenrecht, eigendomsrecht en internationaal privaatrecht. Ze heeft zich gespecialiseerd in zakelijke en commerciële geschillen (inclusief handelsgeschillen, aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid) en adviseert ondernemingen bij commerciële contracten.

Nina is cum laude geslaagd voor de Grotius-specialisatieopleiding ‘National and International Contracting’. Ze heeft bijgedragen aan de juridische handleiding 'SDU Commentaar Vermogensrecht' en publiceert in JIN (tijdschrift over Nederlandse jurisprudentie).

Nina is lid van de ‘commissie civiel’, een adviesorgaan van de balie van 's-Hertogenbosch en de rechtbank van Oost-Brabant.

Een greep uit Nina's recente activiteiten
  • Succesvol geadviseerd over pandrechten in the zorgsector. Dit heeft geleid tot een spraakmakende arrest van de Hoge Raad over pandrecht aangaande onderhanden werk
  • Adviseert en procedeert in een (product) aansprakelijkheidskwestie met wereldwijde gevolgen en bijbehorende aspecten van internationaal privaat- en procesrecht
  • Succesvol geadviseerd en geprocedeerd over de aansprakelijkheid van bestuurders in procedures na verwijzing door de Hoge Raad
  • Voert internationale arbitrageprocedures in overeenstemming met NAI- en ICC-regels

Benieuwd naar ons werk?