Nina Meuwese

Partner

Praktijkgebieden
 • Ondernemingsrecht
 • Procesrecht
 • Arbitrage (nationaal en internationaal)
 • Bestuurders- en aandeelhoudersaangelegenheden
 • Commerciële overeenkomsten en algemene voorwaarden

Nina heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nina is sinds 2012 verbonden aan LXA. Sinds 1 januari 2021 is zij benoemd tot partner en geeft zij samen met Daan Folgering leiding aan het team Procesrecht en Arbitrage.

Nina is een specialist in complexe juridische kwesties op het gebied van verbintenissenrecht, vermogensrecht en internationaal privaatrecht. Ze heeft zich gespecialiseerd in zakelijke en commerciële geschillen (waaronder handelsgeschillen, aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid) en adviseert ondernemingen bij commerciële contracten.

Nina is cum laude geslaagd voor de Grotius-specialisatieopleiding ‘National en Internationaal Contracteren’. Ze heeft bijgedragen aan de juridische handleiding 'SDU Commentaar Vermogensrecht' en publiceert in JIN (Jurisprudentie in Nederland).

Nina is lid van de ‘commissie civiel’, een adviesorgaan van de balie van de Orde van Advocaten in het arrondissement 's-Hertogenbosch.

Nina's recente activiteiten
 • Met succes verweer gevoerd namens een internationaal trustfonds in een complexe procedure voor de meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam tussen de begunstigden van een trustfonds, het bestuur van het trusfonds, vastgoedinvesteerders en een escrow agent.
 • Advocaat voor de eisende partij in een arbitrale procedure in Osaka (Japan) onder toepassing van het ICC reglement. De vordering ziet op een vergoeding wegens het onrechtmatig beëindigen van een internationale distributieovereenkomst.
 • Adviseert en procedeert namens een producent van chemische producten in een grensoverschrijdende (product)aansprakelijkheidskwestie. Grote schade is geleden in verschillende jurisidcties, ook buiten de EU. De kwestie brengt verscheidene vraagstukken op het gebied van internationaal privaatrecht en procesrecht met zich mee.
 • Adviseert een aandeelhouder van een familiebedrijf in een enqueteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam en in een parallel lopende civiele procedure voor de rechtbank te Amsterdam.
 • Succesvol geadviseerd over de financiering van zorg en in dat kader gevestigde pandrechten. Dit heeft geleid tot een spraakmakende arrest van de Hoge Raad over pandrechten op onderhanden werk.
 • Succesvol geadviseerd en geprocedeerd over de aansprakelijkheid van een bestuurders in een procedure bij het Gerechtshof na terugverwijzing door de Hoge Raad.

Benieuwd naar ons werk?