Peter de Boer

Partner

Praktijkgebieden
  • Individueel ontslag
  • Collectief ontslag
  • Reorganisaties
  • Managing Directors
  • Geschillenbeslechting, arbitrage en mediation

Peter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Peter trad in 2015 in dienst bij LXA Advocaten en geeft leiding aan het team Arbeidsrecht. Voordat Peter in dienst trad bij LXA was hij (managing) partner van een van de grootste advocatenkantoren in het zuiden van Nederland.

Peter heeft een uitgebreide (meer dan 30 jaar) ervaring op het gehele terrein van het arbeidsrecht. Hij adviseert over medezeggenschap, reorganisaties en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Door zijn achtergrond houdt hij zich ook bezig met complexe vraagstukken en geschillen op het gebied van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. Dat betreft bijvoorbeeld de aanname en het ontslag van (statutair) bestuurders, managementovereenkomsten, fusies en overnames en overgang van onderneming. Peter staat regelmatig executives bij en adviseert rond contractuele beëindigingsvergoedingen, Sti en Lti bonusstructuren en management equity programma’s.

Peter en zijn team geven regelmatig lezingen en workshops over actuele arbeidsrechtelijke kwesties.

Peter is lid van Rotary Club Vught en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Peters recente activiteiten
  • Bijstaan van verschillende leden van de Raad van Bestuur, waaronder CEO's, bij arbeidsconflicten
  • Adviseren en procederen over inbreuken op concurrentiebedingen of relatiebedingen
  • Het voeren van een arbitrageprocedure voor een oprichter en partner van een middelgroot accountantskantoor
  • Advisering van diverse bedrijven op het gebied van herstructureringen, arbeidsrechtelijke kwesties, sociale plannen en collectief ontslag

Benieuwd naar ons werk?