Rik van Rijswijk

Advocaat

Praktijkgebieden
  • Ondernemingsrecht
  • Procesrecht en arbitrage
  • Ondernemingsrechtelijke geschillen
  • Commerciële geschillen
  • Financieelrechtelijke geschillen

Rik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Rik van Rijswijk is advocaat bij LXA Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, het algemeen vermogensrecht en het insolventierecht. Rik houdt zich bezig met het oplossen van ondernemingsrechtelijke geschillen, commerciële geschillen en financieelrechtelijke geschillen.

Rik studeerde Nederlands privaatrecht (cum laude) en filosofie (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Rik voltooide in 2020 de Grotius specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid. Rik is lid van de Vereniging Corporate Litigation, de Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten en de Vereniging Jonge Procesadvocaten.