Willem Berendsen

Partner

Praktijkgebieden
 • Insolventierecht
 • Vennootschapsrecht
 • Fusies en overnames
 • Joint Ventures
 • Participaties
 • Financiering en zekerheden
 • Herstructurering

Willem heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht
 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Willem is medeoprichter van LXA Advocaten en geeft leiding aan het team Insolventie en herstructurering.

Willem heeft zich van meet af aan gericht op insolventierecht en is betrokken geweest bij vele reorganisaties, (her)financieringen, faillissementen en surseances van betaling. Zelf is hij curator en bewindvoerder (geweest) van tientallen bedrijven.

Gezien de overlap tussen deze ervaringen en de transactiepraktijk, ligt een combinatie van insolventierecht en het begeleiden van fusies en overnames voor de hand. In dat kader is Willem betrokken geweest bij tal van fusies en overnames, zowel nationaal als grensoverschrijdend en variƫrend van groot tot klein.

Willem is lid van de Nederlandse Vereniging van Insolventierechtadvocaten (INSOLAD) en de Turnaround Management Association (TMA).

Willems recente activiteiten
 • Onderdeel van het dagelijks bestuur van LXA Advocaten
 • Begeleiding van verkoop van Creative Sounds aan het Zweedse BTI-concern
 • Begeleiden van de verkoop van het Dutch-Plastics concern als curator van Dutch Plastics Holding B.V.
 • Begeleiden van de doorstart van de ondernemingen van ComServe Networks Netherlands B.V./Brand New service B.V. als curator van deze vennootschappen
 • Advisering en begeleiding van de verkoop van Invito en Le Ballon
 • Advisering en begeleiding van de de verkoop van FC Den Bosch aan een internationale investeerder
 • Begeleiden als curator van de doorstart van Van Gerwen Taxi (130 personeelsleden vonden een nieuwe baan)
 • Advisering Deus ex Machina (DEM) i.v.m. de Corona crisis

Benieuwd naar ons werk?