PROGRAMMA HR NAVIGATOR BEKEND - INSCHRIJVING GEOPEND!

PROGRAMMA HR NAVIGATOR BEKEND - INSCHRIJVING GEOPEND!

16 april 2018

Recent hebben wij de LXA HR Navigator geïntroduceerd: een interactieve kennissessie over een specifiek thema. Wij hebben u gevraagd te stemmen op de onderwerpen die u interessant vindt en dat heeft geleid tot een duidelijke top 3. Op basis van deze top 3 hebben we een mooi voorjaarsprogramma samengesteld voor de LXA HR Navigator.

Dit voorjaar organiseren wij HR Navigators over drie thema’s, te weten:

  •          Privacy & Arbeidsrecht
  •          Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
  •          Dossiervorming

Privacy & Arbeidsrecht

Tijdens de eerste HR Navigator zullen wij ingaan op het zeer actuele thema ‘Privacy & Arbeidsrecht’. De inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nadert snel en het is belangrijk u op deze nieuwe wetgeving voor te bereiden.  

Op 24 april en 15 mei a.s. zullen wij uit de doeken doen wat de invoering van de AVG voor uw HR-beleid betekent en dieper ingaan op het recht op privacy van de werknemer bij aanvang, tijdens en bij het einde van het dienstverband.

Het programma ziet er als volgt uit:

dinsdag 24 april 14.45 ontvangst 15.00 inhoudelijk gedeelte 17.00 borrel en napraten
dinsdag 15 mei 08.15 ontvangst 08.30 inhoudelijk gedeelte 10.30 koffie/thee en napraten
dinsdag 15 mei 14.45 ontvangst 15.00 inhoudelijk gedeelte 17.00 borrel en napraten

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Tijdens de tweede HR Navigator zullen wij ingaan op het thema Arbeidsongeschiktheid & re-integratie.

Op 12 juni a.s. behandelen wij de problematiek met betrekking tot de zieke werknemer vanaf de aanname tot ontslag en van loon tot WIA. We gaan hierbij dieper in op thema’s zoals arbeidsongeschiktheid ontstaan door arbeidsconflicten, maar ook op de re-integratie eerste en tweede spoor, bedongen vs. passende arbeid, de second opinion en deskundigenoordelen, de Poortwachtertoets en het voorkomen van loonsancties. Ook komen de consequenties voor werkgevers aan bod in het geval een werknemer ziek uit dienst gaat, en een ZW- of WIA-uitkering toegekend krijgt.  

Het programma ziet er als volgt uit:

dinsdag 12 juni 14.45 ontvangst 15.00 inhoudelijk gedeelte 17.00 borrel en napraten


Dossiervorming

Tijdens de derde HR Navigator zullen wij ingaan op het thema Dossiervorming.

Op 26 juni a.s. maken wij in een interactieve workshop en aan de hand van een stappenplan inzichtelijk hoe een goed dossier wordt opgebouwd en wordt bijgehouden. Ook komen ontslagmogelijkheden, mogelijke procedures en eventueel te betalen vergoedingen aan de orde. Uiteraard wordt aandacht besteed aan het nieuwe wetsvoorstel (WAB), wat ook invloed heeft op het thema dossiervorming.

Het programma ziet er als volgt uit:

dinsdag 26 juni 15.15 ontvangst 15.30 inhoudelijk gedeelte 17.00 borrel en napraten


Meld u aan!

Graag willen wij u uitnodigen voor één of meerdere van deze interactieve sessies. U bent van harte welkom!

Om het interactieve karakter van de sessies te waarborgen zijn het aantal beschikbare plaatsen beperkt. Via onderstaande aanmeldknop kunt u zich aanmelden en aangeven aan welke sessie u deel wenst te nemen. Zodra u van ons een e-mail met bevestiging van de aanmelding hebt ontvangen, bent u definitief aangemeld. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan het zijn dat wij een of meerdere Navigators herhalen. Mocht één van de genoemde data niet schikken, maar u toch belangstelling hebben, dan kunt u dat ook aangeven. 

Alle bijeenkomsten vinden plaats op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch (Pettelaarpark 101). Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Op verzoek kunnen wij de Navigators ook op locatie geven aan bijvoorbeeld een HR-team, directie en/of managementteam. Neemt u hiervoor contact op met Hélène Beerlage.

Graag tot ziens!