KERNBEDING IN ALGEMENE VOORWAARDEN: RISICOVOL?

KERNBEDING IN ALGEMENE VOORWAARDEN: RISICOVOL?

4 december 2018

Verzekerde heeft in 2016 een autoverzekering afgesloten bij Generali Schadeverzekering cs (hierna: ‘Generali’) voor haar Land Rover, type Range Rover Sport. De Range Rover was af-fabriek voorzien van een anti-diefstalsysteem, maar het daarin begrepen voertuigvolgsysteem was niet ingeschakeld. Toen de Range Rover in 2017 werd gestolen, weigerde Generali om de schade te vergoeden.

Verzekerde heeft de verzekering afgesloten door bemiddeling van de Range Rover dealer waar de auto is aangeschaft. Per e-mail is verzekerde een polis blad toegezonden, met daarop de belangrijkste kenmerken van de verzekeringsovereenkomst.  Op dit polis blad was ook een link naar de Voorwaarden Autoverzekering JLR AUT 2016-05 van JLR Insurance (hierna: ‘Polisvoorwaarden’) opgenomen. Volgens artikel 8 van de Polisvoorwaarden dienen auto’s vanaf een bepaalde aanschafwaarde te zijn voorzien van een anti-diefstalsysteem. Indien het vereiste anti-diefstalsysteem niet is ingeschakeld, wordt door Generali geen schade vergoed als gevolg van (poging tot) diefstal.

Rechtbank

De rechtbank Oost-Brabant heeft in een tussenvonnis geoordeeld dat artikel 8 van de Polisvoorwaarden een kernbeding betreft. De bepaling is namelijk een primaire dekkingsomschrijving en is duidelijk en begrijpelijk geformuleerd. De bepaling is daarnaast rechtstreeks van invloed op de omvang van de dekking.

De bepalingen van titel 5, afdeling 3 boek 6 BW die voor de toepasselijkheid en geldigheid gelden bij algemene voorwaarden, gelden niet bij een kernbeding. Een kernbeding is pas van toepassing, indien er sprake is van aanbod en aanvaarding, hetgeen dient te worden beoordeeld aan de hand van de wils- en vertrouwensleer. Artikel 8 van de Polisvoorwaarden voldeed daar echter volgens de rechtbank niet aan:

“De enkele vermelding ‘de voorwaarden zijn hier te downloaden’ in de mail van 20 juli 2016 en ‘Uw polisvoorwaarden    JLR AUT2016-05’ respectievelijk ‘Uw voorwaarden   JLR AUT2016-05’ in de beide polissen, is onvoldoende om aan te nemen dat Generali er op mocht vertrouwen dat ‘naam verzekerde’ daadwerkelijk van de polisvoorwaarden kennis heeft kunnen nemen en de daarin opgenomen kernbedingen heeft willen aanvaarden.”

De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat Generali geen beroep kan doen op het bepaalde in artikel 8 van de Polisvoorwaarden.

Conclusie

Verzekeraars dienen dus alert te zijn bij het opnemen van kernbedingen in algemene voorwaarden. Voor kernbedingen gelden namelijk andere (strengere) eisen met betrekking tot de toepasselijkheid en geldigheid. Een enkele verwijzing volstaat in ieder geval niet.

Heeft u een vraag over algemene voorwaarden en/of kernbedingen? Dan helpen wij u daar graag mee!

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: