BE PREPARED!

Is uw organisatie 'forensic ready'?

25 mei 2022

Uit onderzoek blijkt dat organisaties die zich voorbereiden op fraude substantieel minder schade ondervinden dan organisaties die dat niet doen. Dit wordt ‘Forensic readiness’ genoemd.

Omdat dit onderwerp zich afspeelt op het raakvlak van het juridische en onderzoekstechnische domein hebben LXA advocaten en EBBEN Partners de handen ineen geslagen met de ‘Be Prepared’-scan. Daarmee kunt u meten hoe goed uw organisatie is voorbereid op een fraude-incident. Op basis van de resultaten kunt u direct een plan van aanpak maken voor verbeteracties.

Om een eerste breed beeld te krijgen in welke mate organisaties in Nederland forensic ready zijn, voeren LXA en EBBEN een korte survey uit met enkele vragen uit de ‘Be Prepared’-scan.

We stellen het op prijs als u de tijd neemt om de survey in te vullen. De antwoorden zijn vertrouwelijk en worden niet individueel maar als een geheel geanalyseerd. Wij verwachten de resultaten van het onderzoek medio juni te publiceren.

Doet u mee? Klik hier voor de ‘Be Prepared’-survey.

 

 

Meer weten? Neem contact op met: