LXA AANGESTELD TOT CURATOR VAN RAILPROMO C.S.

LXA AANGESTELD TOT CURATOR VAN RAILPROMO C.S.

7 augustus 2019

Bij vonnis van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, d.d. 6 augustus 2019 zijn in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Railpromo B.V., Railpromo Fleet Services B.V. en Lucatu B.V. met benoeming van mr. S.J.O. de Vries tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. Maurice Winkels tot curator.

Bent u een van de gedupeerde klanten van Dinner Train dan kunt u in deze Brief lezen wat u moet doen. Heeft u het compensatievoorstel om wat voor reden dan ook (nog) niet ontvangen dan kunt u een e-mail sturen naar backontrack@dinnertrain.eu

Bent u een van de crediteuren – anders dan een klant – dan kunt u via deze link https://www.lxa.nl/nl/indienen-vordering/ uw vordering indienen (voor zover dat nog niet is gebeurd).