LXA LANCEERT COLLECTIEVE ACTIE VOETBALVERENIGINGEN

LXA LANCEERT COLLECTIEVE ACTIE VOETBALVERENIGINGEN

6 oktober 2016

Het zal u niet zijn ontgaan. De uitzending van Zembla van 5 oktober 2016 over het gebruik van rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. In deze rubberen korrels zitten mogelijk kankerverwekkende stoffen. In Nederland liggen 2000 kunstgrasvoetbalvelden waarvan onduidelijk is of ze gezondheidsrisico's opleveren. Wetenschappers bepleiten in het tv-programma Zembla serieus onderzoek naar die risico's voor sporters.

Verenigingen ten onrechte in problemen

Ondanks dat de besturen van voetbalverenigingen bij de aanleg van kunstgrasvelden de grootst mogelijke zorg hebben betracht, worden deze besturen nu geconfronteerd met een onverwacht en groot probleem. Op het moment van de aanleg van de kunstgrasvelden bestond geen enkele aanleiding om te vermoeden dat de rubberen korrels mogelijk risico’s voor de gezondheid met zich brengen. Nu dreigt gevaar voor de leden van de voetbalverenigingen.

Naast de afweging om trainingen en wedstrijden (al dan niet) op de kunstgrasvelden af te werken, zullen de verenigingen  zich ook moeten voorbereiden op de juridische gevolgen. Indien komt vast te staan dat de rubberen korrels daadwerkelijk een gevaar vormen, zal moeten worden vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. En deze partij zal moeten worden aangesproken voor de schade van het herstel van de kunstgrasvelden. Die rekening mag niet bij de verenigingen komen te liggen!

Collectieve actie

LXA The Law Firm begrijpt dat de budgetten van voetbalverenigingen beperkt zijn en zeker niet bedoeld zijn om juridische procedures te financieren. Daarom stelt LXA The Law Firm voor dat alle gedupeerde verenigingen gezamenlijk optreden richting de verantwoordelijke partij(en). Ons kantoor beschikt over dé specialisten in Nederland waar het aankomt op aansprakelijkheid en gevaarlijke stoffen. De verenigingen moeten samen optrekken en een vuist maken door onder meer de kosten van één advocaat te delen.

Aanmelden

Indien een vereniging geïnteresseerd is om samen op te trekken met de andere gedupeerde verenigingen kunnen deze zich aanmelden via onderstaande knop. Bij voldoende aanmeldingen voor een collectieve actie zullen wij de deelnemers laten weten welke marsroute wij gaan volgen en wat de voorwaarden zijn voor deelname aan het collectief optreden richting de verantwoordelijken.

Aan deze aanmelding zijn geen verplichtingen verbonden. Door middel van het verzamelen van aanmeldingen zijn wij in staat in te schatten of voldoende draagvlak bestaat voor een gezamenlijk optreden.

Voor meer details en achtergronden verwijzen wij naar het nieuwsbericht van NOS en naar het bericht van de KNVB.

 

Meer weten? Neem contact op met: