Shutterstock 730204513

HUURDERS OPGELET! GA IN OVERLEG OVER AANPASSING VAN DE HUURPRIJSINDEXATIE 2022

21 juni 2023

In 2022 heeft Nederland te maken gehad met enorme inflatie. De hoogte daarvan is onder andere het gevolg van de coronacrisis, de enorme stijging in energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Het hoge inflatiecijfer heeft ook invloed op de huurprijzen. De meeste huurovereenkomsten zijn gebaseerd op het ROZ-model. In dit model is een standaard jaarlijkse huurprijsaanpassing opgenomen op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex alle huishoudens (CPI) van het CBS. Dit indexatiecijfer is opgelopen tot wel 14,5%. De gestegen energieprijzen zijn onder andere onderdeel van het berekende indexatiecijfer. Omdat deze energieprijzen explosief zijn gestegen, steeg het indexatiecijfer ook. Hierdoor ondervinden huurders dubbele gevolgen van de hoge energieprijzen.

Onderdeel gas en energie niet representatief

Het CBS heeft bekend gemaakt dat de prijsontwikkeling van gas en elektriciteit waarmee zij rekening heeft gehouden bij het vaststellen van de CPI ‘alle huishoudens’ niet representatief is. Het CBS gaat voor deze onderdelen namelijk uit van energietarieven van nieuwe contracten, zonder rekening te houden met de tarieven van bestaande energiecontracten. Dit betekent – aldus het CBS zelf - dat de gemeten prijsontwikkeling van gas en elektriciteit een minder representatief beeld gaf van de prijsontwikkeling die huishoudens gemiddeld genomen terugzagen in hun energierekening. 

Vanaf juni 2023 geldt een andere methode om het indexcijfer te berekenen. Op basis van deze nieuwe methode kan huurder met verhuurder in gesprek over de aanpassing van het indexcijfer naar de nieuwe methode.

 

Uitspraak voorzieningenrechter

Op 19 juni 2023 is een uitspraak gepubliceerd van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het hoge indexatiecijfer niet leidt tot aanpassing van de huurovereenkomst op basis van onvoorziene omstandigheden. De voorzieningenrechter wijst echter wel op artikel 17.4 van de Algemene Bepalingen. Hierin is het volgende opgenomen:

Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten worden door partijen elk voor de helft gedragen.”

Op basis van dit artikel moeten partijen in overleg over de aanpassing van het indexcijfer, aldus de voorzieningenrechter. Dat de nieuwe berekenmethode van het CBS pas per 1 juni 2023 is ingegaan, doet hieraan niets af. Volgens de voorzieningenrechter is het aannemelijk dat de toepassing van de oude berekeningsmethode tot een te hoog, niet reëel prijsindexcijfer heeft geleid.

De voorzieningenrechter oordeelde in dit geval over een huurovereenkomst voor 'overige bedrijfsruimte'. In de ROZ algemene bepalingen voor - kort gezegd - winkel- en horecaruimte is dezelfe bepaling opgenomen, namelijk in artikel 18.7 (ROZ versie 2012) en artikel 20.4 (ROZ versie 2022). Deze uitspraak geldt dus ook voor dit type verhuurd vastgoed. 

Conclusie

Wij adviseren huurders om in gesprek te gaan met hun verhuurder over de huurprijsaanpassing over 2022. Het lijkt er namelijk op dat door de aangepaste rekenmethode van het CBS, er met terugwerkende kracht recht is op een andere huurprijsindexatie. Hoewel ook dit percentage hoog zal zijn, is dit in ieder geval lager dan 14,5%.

 

Heeft u verder vragen over de huurprijsaanpassing, de toepassing daarvan of de verdere gevolgen voor uw huurovereenkomst? Neem contact op met een van onze huurrechtspecialisten.

Meer weten? Neem contact op met: