HUURPRIJSAANPASSING VAN COMMERCIEEL VASTGOED? LXA KIJKT GRAAG MET U MEE!

HUURPRIJSAANPASSING VAN COMMERCIEEL VASTGOED? LXA KIJKT GRAAG MET U MEE!

10 april 2017

Onderhandelen over de huurprijs doet iedereen bij het aangaan van een huurovereenkomst. Maar wat nu als u een lange tijd huurt en de markt verandert drastisch? Of als u eigenlijk op een goede locatie zit, maar de nieuwe buurman betaalt veel minder huur? Bent u huurder van – kort gezegd – winkelruimte of horeca, dan biedt de wet wellicht uitkomst. LXA kijkt graag met u mee.

Bedrijfsruimte voor een winkel of horeca

De wet bepaalt (artikel 7:303BW) dat zowel de huurder als de verhuurder een vordering kan instellen bij de rechter om de huurprijs nader vast te laten stellen. Dit is niet in alle gevallen mogelijk. Deze bepaling is alleen van toepassing bij zogenaamde ‘290-bedrijfsruimte’. Hierbij gaat het kort gezegd over winkel- en horecaruimte. Het kan  zijn dat in de huurovereenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt. Ook in die gevallen is het belangrijk om eerst te bekijken of deze aan een vordering bij de rechter in de weg staan.

Wanneer?

Als een huurovereenkomst is aangegaan voor een bepaalde duur, dan kan na afloop van deze termijn de huurder of verhuurder verzoeken om de huurprijs nader vast te stellen. In alle andere gevallen, zoals bij een huurovereenkomst van onbepaalde duur, kan telkens na vijf jaar aanpassing van de huurprijs worden gevorderd. Belangrijk is dat een geïndexeerde (hogere) huurprijs niet als een nieuwe vaststelling van de huurprijs is aan te merken.

Kansen voor huurders, risico’s voor verhuurders

De wettelijke mogelijkheid om de huurprijs nader te laten vaststellen, biedt op dit moment vooral kansen voor huurders. Ik leg u graag uit waarom.

Bij de nadere vaststelling van de huurprijs let de rechter op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, die zich hebben voorgedaan in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de dag van het instellen van de vordering. Het voordeel zit voornamelijk in de (referentie)periode waarnaar wordt gekeken bij de vaststelling van de nadere huurprijs.

Nu de huurmarkt uit een dal kruipt (of sprint), is dit het juiste moment voor een huurder om te onderzoeken of een nadere huurprijsvaststelling voordelen heeft. Ondanks dat het weer een opgaande markt is, moet de rechter bij de beoordeling rekening houden met de huurprijzen uit de ‘magere jaren’. Dit betekent kansen voor huurders op een huurverlaging.

LXA The Law Firm kan voor u de mogelijkheden in kaart brengen om een huurprijsaanpassing te vorderen. Om een inschatting te maken wat de nieuwe huurprijs zou moeten zijn, maakt LXA The Law Firm gebruik van enkele gerenommeerde vastgoeddeskundigen.

De mogelijkheid van een nadere huurprijsaanpassing is niet alleen van belang voor huurders, maar zeker ook voor de verhuurder. Een verhuurder die weet dat een huurder een beroep zou kunnen doen op artikel 7:303 BW – en dus een mogelijke huurprijsverlaging - doet er goed aan om proactief stappen te ondernemen om een dergelijke aanpassing van de huurprijs te voorkomen. Deze mogelijkheden bestaan. Ook daar adviseert LXA u graag over.

Advies

Het allerbelangrijkste is dat zowel de huurder, als de verhuurder zich bewust is van de mogelijkheid om voor de rechter een aanpassing van de huurprijs te vorderen. In het huidige tijdsgewricht betekent dit voor de huurder een kans, en voor de verhuurder een risico. Anticipeer daar op!

Bent u huurder of verhuurder van commercieel vastgoed, dan beoordeelt LXA The Law Firm vrijblijvend uw mogelijkheden om de huurprijs nader te laten vaststellen. Neem daarvoor contact op met mr. Peter Huijbregts. Hij is binnen LXA The Law Firm specialist op het gebied van huurrecht en tevens lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA).

 

Meer weten? Neem contact op met: