KAN HET ‘PATATPALEIS’ EEN BEROEP DOEN OP NAKOMING VAN EEN OVEREENKOMST WAARBIJ ZIJ GEEN PARTIJ IS?

KAN HET ‘PATATPALEIS’ EEN BEROEP DOEN OP NAKOMING VAN EEN OVEREENKOMST WAARBIJ ZIJ GEEN PARTIJ IS?

12 maart 2018

In een kort gedingprocedure vordert het Scheveningse ‘Patatpaleis’ nakoming van een overeenkomst die de Gemeente verplicht om alsnog een voldoende passende, vervangende locatie voor haar etablissement aan te bieden. Het ‘Patatpaleis’ is geen partij bij de overeenkomst waaruit deze verbintenis voortvloeit. Toch schept de overeenkomst voor het ‘Patatpaleis’ het recht om nakoming van het beding te vorderen, zo oordeelde de Rechtbank Den Haag.

Lees hier de uitgebreide bespreking van deze uitspraak in het tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht (RVR) van Wolters Kluwer.