Photo 1533263470226 27D56346f62e

Raad van State haalt streep door gemeentelijk Airbnb-beleid

12 februari 2020

De Gemeente Amsterdam had een boete opgelegd omdat de verhuur van een woning via Airbnb niet aan de gemeente was gemeld. De hoogste bestuursrechter oordeelt op 29 januari 2020 echter dat hiervoor geen boete mag worden opgelegd. Dat lijkt goed nieuws voor verhuurders en Airbnb. Maar feitelijk betekent deze uitspraak dat verhuurders een vergunning moeten aanvragen.
De zaak

Een Amsterdamse huiseigenaar verhuurde zijn woning via de website van Aribnb. Toen de gemeente daar achter kwam, werd een boete van € 6.000 opgelegd, omdat de verhuur niet was gemeld. De verhuurder ging tegen deze boete in beroep.

Wat is het probleem?

In de Randstad – vooral in Amsterdam – ondervindt men veel last van de verhuur van woningen via Airbnb. Niet alleen kan sprake zijn van overlast. Door de vakantieverhuur worden woningen steeds schaarser. Het gevolg: hoge huur- en koopprijzen.

Wat zegt de wet?

Om dit probleem tegen te gaan bepaalt de Huisvestingswet dat voor het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad – bijvoorbeeld door vakantieverhuur – een vergunning moet worden aangevraagd.

De Gemeente Amsterdam had echter, net als veel andere gemeenten in Nederland, op die wettelijke verplichting een uitzondering gemaakt. In de gemeentelijke huisvestingsverordening staat dat inwoners geen vergunning hoeven aan te vragen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder een meldingsplicht via een meldingsformulier. De huiseigenaar in deze zaak had geen melding gemaakt, waarvoor een boete werd opgelegd.

Wat oordeelt de Raad van State?

De Raad van State oordeelde dat de gemeente een vrijstelling van een wettelijke vergunningplicht niet mag geven. De gemeentelijke verordening was op dat punt onverbindend. Daarom ging ook de boete onderuit.

Gevolgen?

Deze uitspraak is goed nieuws voor deze huiseigenaar. Zij hoeft de boete immers niet te betalen. Maar feitelijk betekent deze uitspraak slecht nieuws voor de gemeente, verhuurders en Airbnb. Voor toeristische verhuur moet nu namelijk altijd een vergunning worden afgegeven.

Dit probleem wordt op termijn opgelost. Het wetsvoorstel ‘Wet toeristische verhuur van woonruimte’ biedt gemeenten alsnog de mogelijkheid om zonder vergunningsplicht toeristische verhuur onder voorwaarden toe te staan. Daarin wordt alsnog een wettelijk meld- en registratiesysteem geïntroduceerd. Het wetsvoorstel is op dit moment aanhangig bij de Tweede Kamer. Maar het kan nog wel even duren voordat de wet er is. Tot die tijd bevinden verhuurders, gemeenten en Airbnb zich in onzekerheid.

Advies

Bent u van plan om uw woning regelmatig of voor langere tijd te verhuren via Airbnb of andere boekingssite? Laat u dan vooraf adviseren over de juridische mogelijkheden en risico’s. Een juridisch specialist kan bepalen of een vergunning, gedogen of melden in uw geval de beste optie is.

Heeft u een vraag of wilt u advies? Neem vrijblijvend contact op.

Meer weten? Neem contact op met: