Shutterstock Prijs Huren

ROZ-MODELLEN KANTOOR- EN WINKELRUIMTE: NIEUWE FLEXIBILITEIT IN HUURPRIJSINDEXERING!

28 mei 2024

Tot voor kort werden de model-huurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) voor kantoor- en winkelruimte standaard geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex (CPI) ‘alle huishoudens’. Het gevolg hiervan was een automatische jaarlijkse huurverhoging op basis van het CPI om de inflatie bij te houden. Op 10 april 2024 heeft de ROZ echter, na overleg met de Autoriteit Consument & Markt (ACM), een belangrijke wijziging aangekondigd die inmiddels ook is doorgevoerd. In deze nieuwsbrief brengen wij jullie graag op de hoogte van deze wijziging. Namelijk: meer flexibiliteit in huurprijsindexeringen.

Inflatie en huurprijsindexering

De thema’s inflatie en huurprijsindexering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het blijft een ‘hot topic’ of een automatisch doorgevoerde indexering wel redelijk is. Zeker als partijen hierover bij aanvang van de huur niet afzonderlijk hebben onderhandeld. Recente voorbeelden en geschillen zijn de woninghuurprijsindexatie clausules (CPI + een standaard opslagpercentage) en de gewijzigde berekeningsmethode van de CPI bij bedrijfsruimten. Beide zijn terug te vinden in de ROZ model-huurovereenkomsten die als de standaard van de huurpraktijk worden beschouwd.

Gelet op het maatschappelijk belang van beide thema’s in relatie tot de huurpraktijk, heeft de ROZ haar model-huurovereenkomsten voor kantoor- en winkelruimte recent aangepast. Maar niet alleen het maatschappelijk belang was hiervoor de reden, ook het feit dat de ACM de automatische huurprijsindexatie clausules uit de model-huurovereenkomsten in strijd met de concurrentieregels vond was daarbij van belang. Er ontbrak namelijk een afzonderlijke mogelijkheid om daarover te onderhandelen, wat de concurrentie beperkte. Met het aanpassen van de ROZ model-huurovereenkomsten, is de ROZ hier nu aan tegemoetgekomen.

 

Aangepaste modellen, meer keuzemogelijkheden

De aangepaste ROZ model-huurovereenkomsten voor winkelruimte (versie: 2022) en kantoorruimte (versie: 2015) introduceren verschillende keuzemogelijkheden voor de jaarlijkse huurprijsindexering. Dit betekent dat bij het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten, partijen nu niet langer automatisch kiezen voor een indexatie volgens de CPI ‘alle huishoudens’ zoals vastgelegd in de Algemene Bepalingen. In plaats daarvan biedt het model meerdere keuzemogelijkheden en noodzaakt dat tot het bespreken en het maken van een keuze voor een specifieke systematiek van indexatie.

Naast de gebruikelijke indexeringsmethode op basis van het CPI, worden nu ook de volgende alternatieven voorgehouden, namelijk indexatie op basis van:

  • Dienstenprijsindex (DPI);
  • Producentenprijsindex (PPI);
  • Inputprijsindex nieuwbouwwoningen;
  • Een vast percentage;
  • Eigen afspraken; of
  • Geen indexering.

 

Gevolgen en voordelen

Deze aanpassing van de ROZ model-huurovereenkomsten voor kantoor- en winkelruimte biedt huurders en verhuurders meer inzicht, flexibiliteit en noodzaak om vooraf afspraken te maken over de wijze van huurprijsindexering. Hierdoor komen de financiële verplichtingen van huurders en de financiële rechten van verhuurders steeds beter vast te staan, waardoor ongewenste discussies kunnen worden voorkomen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om huurovereenkomsten beter af te stemmen op individuele behoeften en specifieke situaties.

Kortom, huurders en verhuurders zullen genoodzaakt zijn om voor het sluiten van de huurovereenkomst hierover te onderhandelen en hier goede afspraken over te maken.

 

Contact

Heeft u vragen over indexatie van huurprijzen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met:

Regelmatig op de hoogte blijven van de laatste juridische ontwikkelingen?