Photo 1467293622093 9F15c96be70f

Webinar - Corona: Juridische gevolgen huur en insolventie

22 juli 2020

In dit webinar vertellen Peter Huijbregts en Maurice Winkels over de juridische gevolgen  van corona op het gebied van huur en insolventie:

Juridische beginselen (ver)huur

 • Gebruik geven vs. tegenprestatie
 • Verschillende huurregimes
 • Toepasselijkheid overig BW

Huur en Corona

 • Feitelijke gevolgen
 • Juridische standpunten
 • Jurisprudentie (tot nu toe)
 • Huidige stand van zaken

Huur en faillissement

 • Beëindiging huurovereenkomst (39 Fw/238 Fw)
 • Vorderingen in faillissement
 • Zekerheden derden
 • Onderverhuur door curator
 • Indeplaatsstelling
 • Tips