BETALINGSTERMIJN GROTE INKOPENDE PARTIJEN MAXIMAAL 60 DAGEN

BETALINGSTERMIJN GROTE INKOPENDE PARTIJEN MAXIMAAL 60 DAGEN

12 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 mogen grote partijen die producten of diensten van kleine partijen betrekken geen betalingstermijn meer bedingen van meer dan 60 dagen. Langere termijnen zijn nietig en worden automatisch geconverteerd in een betalingstermijn van 30 dagen.

Op 1 juli 2017 is een wetswijziging doorgevoerd die maakt dat grote bedrijven in handelsrelaties met kleine ondernemers geen betalingstermijn mogen hanteren die langer is dan 60 dagen.

Als ‘kleine onderneming’ worden partijen aangemerkt die op twee opeenvolgende balansdata hebben voldaan aan (ten minste) twee van de navolgende criteria:

i)   De waarde van de activa bedraagt niet meer dan 20 miljoen euro;

ii)  De netto-omzet bedraagt niet meer dan 40 miljoen euro;

iii)Het gemiddeld aantal werknemers is minder dan 250.

Een ‘grote onderneming’ is een partij die juist niet aan ten minste twee van deze criteria voldoet.

In de regel geldt de wet aldus voor grote ondernemingen die contracteren met het MKB en ZZP’ers. Het is dus oppassen geblazen. Indien in strijd met de wet een betalingstermijn van meer dan 60 dagen wordt gehanteerd, wordt dit automatisch omgezet in een termijn van 30 dagen. De schuldenaar is na verloop van die 30 dagen rente verschuldigd over de openstaande factuur.

Grote ondernemingen hebben een jaar de tijd (tot 1 juli 2018) om bestaande overeenkomsten aan te passen. Na 1 juli 2017 gesloten overeenkomsten moeten direct aan de nieuwe wet voldoen. 

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: