Wijziging structuur Rabobank heeft gevolgen voor leggen beslag onder derden

WIJZIGING STRUCTUUR RABOBANK HEEFT GEVOLGEN VOOR LEGGEN BESLAG ONDER DERDEN

22 december 2015

Per 1 januari 2016 zal de coöperatieve structuur van Rabobank gaan veranderen. Door de fusie van de 106 zelfstandige lokale Rabobanken wordt een nieuwe coöperatieve structuur gecreëerd waarin alle lokale Rabobanken en Rabobank Nederland worden samengevoegd tot één financieel concern.

Dit heeft niet alleen gevolgen voor de Rabobank zelf, maar ook voor schuldeisers die beslag willen leggen op rekeningen van hun debiteuren bij de Rabobank. Vanwege de unieke structuur van de Rabobank was het voorheen voor de beslaglegger noodzakelijk te achterhalen bij welke lokale Rabobank de debiteur rekeningen aanhield. Vanaf 1 januari 2016 is het echter mogelijk bij ieder filiaal van de Rabobank beslag te laten leggen op alle rekeningen die de debiteur bij filialen van de Rabobank in Nederland aanhoudt.

Om beslag te leggen op een rekening van de schuldenaar bij een bank dient namelijk een beslagexploot te worden betekend aan deze bank. Op grond van artikel 50 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is het mogelijk om betekening te laten plaatsvinden aan een (bij)kantoor van een rechtspersoon. De lokale Rabobanken zijn momenteel echter veelal zelfstandige banken en kunnen niet worden aangemerkt als kantoren van een andere rechtspersoon. De betekening heeft dan ook enkel effect ten aanzien van de rekeningen van de schuldenaar bij deze lokale Rabobank. Rekeningen van de schuldenaar bij andere lokale Rabobanken blijven zodoende buiten schot. Per 1 januari 2016 kunnen de lokale Rabobanken echter wel aangemerkt worden als kantoren van een centrale organisatie, zodat het mogelijk zal zijn bij ieder willekeurig Rabobank kantoor een beslagexploot te laten betekenen en zodoende beslag te leggen op alle rekeningen die de schuldenaar bijĀ enig filiaal vanĀ de Rabobank heeft.

Meer weten? Neem contact op met: