LXA Academy

LXA Academy is een intern opleidingstraject waar vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Niet alleen in de stageperiode, maar ook daarna. Het traject bestaat uit vaste onderdelen, aangevuld met cursussen en workshops die voorzien in de actuele behoefte van onze advocaten.

Vakinhoudelijke ontwikkeling

Binnen LXA Academy besteedt LXA uitgebreid aandacht aan de (juridisch) vakinhoudelijke ontwikkeling van haar medewerkers.

Ieder team zit twee keer per maand rond de tafel om de meest actuele en relevante jurisprudentie en literatuur op het eigen vakgebied te bespreken. Zodoende blijft ieders kennis up-to-date en kan de opgedane kennis direct in de dagelijkse praktijk worden toegepast.

Daarnaast vindt maandelijks een algemeen vaktechnisch overleg plaats, waarbij alle advocaten van LXA aanwezig zijn. Voor de hele groep wordt door steeds door een team de ontwikkelingen binnen hun vakgebied gepresenteerd. In het tweede deel van dit overleg worden relevante actualiteiten besproken. 

Persoonlijke ontwikkeling

Naast de vakinhoudelijke ontwikkeling wordt binnen LXA ook veel belang gehecht aan het ontwikkelen van soft skills. Denk hierbij aan trainingen op het gebied van schrijven voor social media, onderhandelen en leiderschapsvaardigheden. Deze skills horen bij een moderne advocaat die verder kijkt dan de juridische horizon van een dossier. Iemand waarin onze cliënten vertrouwen kunnen hebben. Trust is everything!

Enthousiast geworden? Bekijk de mogelijkheden om kennis te komen maken!  

 

 

Wil je een kijkje nemen bij LXA?