Aanmelden compliance check Wet Franchise 2021

 WET FRANCHISE CHECK:
 

 1. Document ‘De Wet Franchise; feiten en fabels’ (document waarin wij exact uitleggen welke veranderingen de Wet Franchise met zich meebrengt).
 2. Telefonisch Verificatiegesprek (overleg op basis van uw individuele situatie).
 3. De Wet Franchise-nulmeting (een memorandum waarin wij op basis van uw bestaande contracten concreet aangegeven op welke punten uw formule (en de daarbij behorende contracten) door de introductie van de Wet Franchise aangepast dient te worden).

  Optie 4**: De Verbeterpunten (een memorandum waarin wij op basis van de nulmeting beknopt aangeven welke overige belangrijke bepalingen in uw franchiseovereenkomst ontbreken en/of mogelijk een aanpassing behoeven. Dit staat los van de Wet Franchise).

  Optie 5***: Het Wet Franchise maatwerk aanpassing overeenkomsten (wij leveren u een Addendum op uw bestaande franchiseovereenkomst, in welk Addendum de noodzakelijk aangepaste bepalingen zijn opgenomen).

 4. Precontractueel Informatiedocument (een document met informatie die u vanaf 1 januari 2021 geacht wordt te delen met potentiële franchisenemers.

 
WELK PAKKET PAST BIJ U?
 

 1. U betaalt voor het Bronze Pakket (de onderdelen 1, 2, 3 en 4 + vrijblijvende offerte) een vast bedrag van € 500,- ex BTW.
 2. ** U betaalt voor het Silver Pakket met Optie 4 een vast bedrag van € 1250,- ex BTW.
 3. *** U betaalt voor het Gold Pakket met Optie 5 een vast bedrag van € 1950,- ex BTW. en u ontvangt een vrijblijvende offerte om het Maatwerk uit te voeren