CORPORATE / M&A & ESG | LXA ADVOCATEN

Al in de voorfase van overnames spelen ESG-factoren tegenwoordig een grote rol. De wijze waarop een organisatie ESG heeft geïmplementeerd, is van groot belang voor de toekomstbestendigheid van de onderneming. Aandacht voor ESG leidt tot risicobeperking en waardecreatie van de onderneming. Ondernemingen die ESG hoog in het vaandel hebben staan, zijn dus interessanter voor de markt en dit heeft een positieve invloed op de waarde.

Ook in de onderhandelingsfase speelt de ESG-bestendigheid steeds vaker een rol van betekenis. Het overnemen van een bedrijf met beperkte aandacht voor ESG-normen kan reputatie- en financiële risico’s met zich meebrengen, waardoor ESG-due diligence een essentieel onderdeel wordt van het M&A-proces. ESG kan vervolgens van invloed zijn op de koopprijs en zelfs een dealbreaker zijn.

Ook banken en andere financiers stellen steeds vaker en steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van de onderneming. Vaak moet een ESG-toets worden doorstaan, voordat er krediet wordt verstrekt. 

Het is dus bij (beoogde) transacties van belang om bekend en bewust te zijn van de huidige en toekomstige wettelijke vereisten op het gebied van ESG. De sectie Corporate / M&A van LXA is dat.

Heeft u een vraag?