INTELLECTUEEL EIGENDOM, ICT EN PRIVACY & ESG | LXA ADVOCATEN

Bij duurzaamheid wordt meestal niet direct gedacht aan ICT en privacy. Dit zijn echter belangrijke componenten geworden binnen het algemene duurzaamheidsbeleid van een onderneming. Privacy en gegevensbescherming zijn fundamentele aspecten van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemerschap.

Bekend en actueel is de AVG-wetgeving. De naleving daarvan is begrepen in het Governance-aspect van ESG. Een verantwoord ESG-beleid gaat echter verder dan de naleving van de toepasselijke (privacy)wetgeving. Het Environment-aspect vereist een privacy beleid dat uitgaat van minimale gegevensverwerking en opslagbeperking, fysieke datacenters zo veel als mogelijk inwisselt voor cloudopslag en doelbewust gebruik maakt van energiezuinige technologieën. Ondernemingen hebben ook een ‘Social’-verantwoordelijkheid om persoonsgegevens te beschermen. Gezien het ingrijpend karakter van moderne data-gedreven technologieën als artificiële intelligentie, dienen ondernemingen zich rekenschap te geven van de ethische implicaties van bepaalde verwerkingen. Dit geldt in het bijzonder wanneer bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt als gezondheidsgegevens, genetische gegevens of gegevens over etnische afkomst.

De drie ESG-criteria moeten terugkomen in de manier waarop een onderneming met gegevens omgaat. Onze privacy-deskundigen kunnen uw (onderneming) helpen om alle drie de aspecten te vatten in een werkbaar, duurzaam en modern privacybeleid.

Heeft u een vraag?