Mistral Ceelen

Advocaat

Praktijkgebieden
  • Algemeen bestuursrecht
  • Ruimtelijk ordeningsrecht
  • Milieurecht
  • Asbest
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Huurrecht
  • Bouwrecht

Mistral Ceelen is sinds april 2018 werkzaam bij het team Overheid en Vastgoed van LXA The Law Firm in ’s-Hertogenbosch.

In haar master Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft het accent gelegen op bestuursrechtelijke en civielrechtelijke vakken. Haar scriptie ging over de geluidnormering van de industrie.

Mistral heeft naast het algemeen bestuursrecht een bijzondere interesse in ruimtelijke ordening en Milieurecht, en heeft inmiddels uitvoerige kennis opgedaan van de aankomende Omgevingswet.

Een greep uit Mistrals recente activiteiten
  • Spreker Nationale praktijkdag Asbest 2019
  • Docent bij Berghauser Pont Academy en het Nederlands Instituut voor de Bouw

Advies op maat ontvangen?