Mistral Ceelen

Advocaat

Praktijkgebieden
 • Algemeen bestuursrecht
 • Ruimtelijk ordeningsrecht
 • Milieurecht
 • Asbest
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Huurrecht
 • Bouwrecht

Mistral Ceelen is sinds 2018 werkzaam bij het team Overheid en Vastgoed van LXA Advocaten in ’s-Hertogenbosch.

Mistral is werkzaam op verschillende terreinen van het bestuursrecht en civiel vastgoed, met accenten op toezicht & handhaving, omgevingsrecht en huurrechtgeschillen. Zij is regelmatig betrokken bij asbestgerelateerde kwesties.

Naast haar dagelijkse praktijk geeft Mistral cursussen aan praktijkjuristen op het terrein van asbest en arbeidsomstandigheden.

Een greep uit Mistrals recente activiteiten
 • Advisering inzake vergunningverlening bedrijfsuitbreiding met milieubelastende activiteiten
 • Het voeren van verschillende bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures
 • Spreker Nationale praktijkdag Asbest 2019
 • Docent bij Berghauser Pont Academy en het Nederlands Instituut voor de Bouw

Advies op maat ontvangen?