Mistral Ceelen

Advocaat

Praktijkgebieden
 • Algemeen bestuursrecht
 • Ruimtelijk ordeningsrecht
 • Milieurecht
 • Asbest
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Huurrecht
 • Bouwrecht

Mistral Ceelen is sinds 2018 werkzaam bij het team Overheid en Vastgoed van LXA Advocaten in ’s-Hertogenbosch.

Mistral is werkzaam op verschillende terreinen van het bestuursrecht en civiel vastgoed, met accenten op toezicht & handhaving, omgevingsrecht en huurrechtgeschillen. Zij is regelmatig betrokken bij asbestgerelateerde kwesties.

Naast haar dagelijkse praktijk geeft Mistral cursussen aan praktijkjuristen op het terrein van asbest en arbeidsomstandigheden.

Mistrals recente activiteiten
 • Advisering inzake vergunningverlening bedrijfsuitbreiding met milieubelastende activiteiten
 • Het voeren van verschillende bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures
 • Spreker Nationale praktijkdag Asbest 2019
 • Docent bij Berghauser Pont Academy en het Nederlands Instituut voor de Bouw

Benieuwd naar ons werk?