BILLIJKE VERGOEDING VAN 1 MILJOEN VOOR CREATIVE DIRECTOR TALPA

BILLIJKE VERGOEDING VAN 1 MILJOEN VOOR CREATIVE DIRECTOR TALPA

28 maart 2019

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 14 maart jl. geoordeeld dat de Creative Director van Talpa recht heeft op een billijke vergoeding van € 1 miljoen vanwege ernstig verwijtbaar handelen van Talpa. Dit is de hoogste billijke vergoeding tot nu toe. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst, maar geeft dus ook een flinke zak geld mee. In dit artikel zal worden besproken hoe de kantonrechter tot dit oordeel is gekomen.

Weigering uitbetalen bonus

De Creative Director was in dienst bij Talpa sinds 2011. Onderdeel van zijn arbeidsvoorwaarden was een bonusregeling die de Creative Director recht gaf op een bonus van bijna € 4 miljoen euro totaal wanneer hij in 2020 nog in dienst zou zijn bij Talpa. Deze bonus werd in termijnen uitbetaald en de eerste termijn (van ruim € 900.000,-) had de Creative Director al ontvangen in 2015.  

In 2017 kreeg de Creative Director echter te horen dat zijn functioneren niet naar wens was. Ook zijn afwezigheid tijdens een belangrijke vergadering werd door John de Mol als zeer kwalijk ervaren. Talpa besloot dan ook dat de Creative Director op non-actief zou worden gesteld en dat hij geen recht zou hebben op de tweede termijn van zijn bonus.

Kort geding

De Creative Director is een kort geding gestart tegen de non-actiefstelling en tegen de weigering zijn bonus uit te betalen. In beide zaken kreeg hij gelijk en Talpa werd dan ook door de rechter verplicht om de Creative Director toe te laten tot de werkvloer en de bonustermijn toch uit te betalen. In plaats van op non-actief te stellen had Talpa de Creative Director namelijk moeten wijzen op zijn disfunctioneren en hem moeten begeleiden in een verbetertraject. Met andere woorden, Talpa had niet zorgvuldig gehandeld.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

De Creative Director werd weer toegelaten tot de werkvloer, maar is kort daarna uitgevallen met een burn-out. Vlak na de hersteldmelding verzoekt Talpa de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De rechter is van mening dat inderdaad sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding en beëindigt de arbeidsovereenkomst. Tussen partijen bestaat namelijk inmiddels een langdurig arbeidsconflict en er is geen draagvlak meer binnen Talpa om de Creative Director goed te kunnen laten functioneren. Volgens de rechter is het voor iemand in zo’n hoge functie essentieel dat de leiding vertrouwen heeft in hem en zonder dit vertrouwen is er geen draagvlak voor de beslissingen die de Creative Director in zijn functie zal moeten maken. Zonder dit vertrouwen kan hij dus niet werken. 

De arbeidsovereenkomst met de Creative Director is dan ook ontbonden. Dit ontslag gaat echter wel gepaard met een flinke ontslagvergoeding.

Billijke vergoeding

Wanneer een werkgever ernstig verwijtbaar handelt of nalaat kan de werknemer een billijke vergoeding worden toegekend. Door de Creative Director te snel op non-actief te stellen en hem niet te begeleiden in een verbetertraject (geen kans te bieden zich daadwerkelijk te kunnen verbeteren), handelt Talpa ernstig verwijtbaar. De rechter kent dan ook een billijke vergoeding toe aan de Creative Director van ruim € 1 miljoen, bovenop de hem toekomende transitievergoeding van bijna € 40.000,-.

Bij bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding kijkt de rechter in dit geval naar de verwijtbare gedraging van de werkgever (de non-actiefstelling en het niet aanbieden van een verbetertraject) en de gevolgen die dit voor de Creative Director heeft gehad (in dit geval het mislopen van een zeer aanzienlijke bonus). Indien Talpa wel een verbetertraject was gestart, dan blijft het echter onzeker of dit verbetertraject tot een volledig herstel van zijn positie zou hebben geleid. Vanwege de hoge bonus die de Creative Director in het vizier had is het waarschijnlijk dat hij wel zijn best zou hebben gedaan om het verbetertraject te doen slagen. Aan de andere kant zijn er ook voldoende aanwijzingen dat meerdere medewerkers een samenwerking met de Creative Director niet meer zagen zitten. De rechter schat de kans van slagen van een verbetertraject op 50% en kent dan ook 50% van het verzochte bedrag aan billijke vergoeding toe. Deze 50% levert dus nog steeds een vergoeding van € 1 miljoen op, die Talpa zal moeten gaan betalen.

Vanwege de toekenning van deze billijke vergoeding heeft Talpa overigens het recht om het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst weer in te trekken. De arbeidsovereenkomst van de Creative Director blijft in dat geval voortduren. Het is maar de vraag of deze partijen nog met elkaar door één deur kunnen, dus vermoedelijk trekt Talpa liever de portemonnee…

Mocht u vragen hebben over de billijke vergoeding of over andere (arbeidsrechtelijke) onderwerpen, dan kunt u daarvoor uiteraard bij ons terecht. Wij voorzien u graag van advies. 

Meer weten? Neem contact op met: