GRAP VAN WERKNEMER LEIDT TOT ONTSLAG OP STAANDE VOET…

GRAP VAN WERKNEMER LEIDT TOT ONTSLAG OP STAANDE VOET…

30 januari 2017

Werknemer haalt een grap uit via Facebook en deze grap valt verkeerd bij werkgever. Werknemer wordt op staande voet ontslagen. Werknemer berust vervolgens in zijn ontslag, maar betwist dat sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Hij maakt aanspraak op: (a) loon over de gemiste opzegtermijn à € 10.136,88 bruto; (b) de transitievergoeding van € 26.182,00 bruto; én (c) een billijke vergoeding van € 50.000,00 bruto.

Relevante feiten

Werknemer is werkzaam als productiemedewerker bij een van de twee bakkerijen van werkgever. Naast twee bakkerijen heeft werkgever ook nog twee franchiseformules waarbij ca. 151 marktbakkers zijn aangesloten.

Werknemer heeft op een zondagmiddag via Messenger van Facebook een bericht aan zijn leidinggevende ‘X’ gestuurd en daarbij een verzonnen bericht meegestuurd van diens leidinggevende ‘Y’: “Verdomme jongens, ik weet niet wat jullie gisteren allemaal uitgespookt hebben, maar het is één grote bende hier. En dat moest nou maar is afgelopen zijn. Ik ben in staat om jullie er allemaal uit te gooien. Maandag gesprek op kantoor.” 

Dit bericht heeft tot onrust geleid bij leidinggevende X. Hij was in de veronderstelling dat zijn leidinggevende (Y) boos was en hij op het matje geroepen werd. Er werd zelfs met ontslag gedreigd. Pas daags erna werd hem duidelijk dat het een grap was. Werknemer is uitgenodigd voor een gesprek om uitleg te geven en in dat gesprek op staande voet ontslagen.

Oordeel kantonrechter

Het staat vast dat werknemer een grap heeft gemaakt ten koste van zijn leidinggevende (X) en daarover gelachen heeft met een andere collega. Dat lijkt onschuldig, maar de kantonrechter oordeelt dat werknemer hiermee de grenzen van het acceptabele heeft overschreden. Hij heeft zijn leidinggevende bang willen maken en hem bovendien niet meteen gerustgesteld dat het een grap was. Hoewel werkgever de grap niet hoeft te accepteren is de grap niet zodanig ernstig dat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is. Daarvoor zijn de gevolgen te ingrijpend. Dat er eerder incidenten zijn geweest met werknemer doet daar niet aan af nu deze niet vergelijkbaar zijn. Nu werknemer ook lange tijd naar behoren heeft gefunctioneerd, had werkgever moeten kiezen voor een minder zware sanctie. 

Consequenties

Het ontslag op staande voet houdt dus geen stand, maar omdat werknemer berust in het ontslag wordt het ontslag op staande voet niet vernietigd. Werkgever is hierdoor schadeplichtig en de kantonrechter kent de navolgende vergoedingen aan werknemer toe:

  1. Werkgever is een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over de opzegtermijn die werkgever in acht had moeten nemen. Het gevorderde loon over de opzegtermijn wordt toegewezen.
  2. De werknemer heeft niet ernstig verwijtbaar gehandeld en de transitievergoeding wordt aan werknemer toegewezen.
  3. Nu werkgever ten onrechte werknemer op staande voet ontslagen heeft, staat volgens deze kantonrechter vast dat een billijke vergoeding verschuldigd is. De hoogte wordt bepaald door de mate van ernstig verwijtbaar handelen van werkgever. De kantonrechter oordeelt dat de gevolgen voor werknemer ernstig zijn en neemt in overweging dat werknemer vaste lasten heeft, alleenstaand is, volledig afhankelijk is van eigen inkomen, en hoge kosten heeft moeten maken voor rechtsbijstand. Anderzijds heeft werknemer zelf een misselijke grap gemaakt, krijgt hij loon over de opzegtermijn toegekend, ontvangt hij een aanzienlijke transitievergoeding én heeft werknemer besloten te berusten in het ontslag omdat hij een baan dichterbij huis wil zoeken (woon-werkafstand was 100 km enkele reis sinds overname). Alle omstandigheden in overweging nemende heeft de kantonrechter een billijke vergoeding toegekend van € 7.500,00 bruto.

Conclusie

Al met al een dure les voor werkgever. De gedraging van de werknemer is onvoldoende ernstig om over te gaan tot de zware maatregel van ontslag op staande voet. Het ontslag op staande voet houdt geen stand en dat maakt werkgever schadeplichtig. De grapjas lacht het laatst; hij kan op zoek naar een baan dichterbij huis, met het comfort van de toegekende vergoedingen.

Mocht uw werknemer de grenzen van het acceptabele hebben overschreden en overweegt u een ontslag op staande voet dan wel een andere sanctie, laat u dan eerst goed informeren over de haalbaarheid en de arbeidsrechtelijke mogelijkheden. Mocht u over het vorenstaande vragen hebben of een concrete casus willen voorleggen voor advies, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.      

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: