Photo 1548907255 C9b3f7afa3aa

LXA WINT HOGER BEROEP TEGEN CENTRIC

7 juli 2021

Ook in hoger beroep hebben Peter de Boer en Simone van den Bergh met succes twee directeuren bijgestaan in de ontslagprocedures tegen IT-bedrijf Centric van ondernemer Gerard Sanderink.

De Managing Director Staffing Services en de Chief Commercial Officer (CCO) zijn door Centric eruit gewerkt en het Gerechtshof Den Haag heeft bevestigd dat dit op ‘ernstig verwijtbare’ wijze is gebeurd. Alle argumenten van Centric zijn van tafel geveegd. De kantonrechter had al geoordeeld dat sprake was van ernstig verwijtbaar handelen en aan beide een aanzienlijke billijke vergoeding toegekend van meerdere tonnen. Het Hof gaat hierin mee en kent aan de CCO zelfs een nog hogere billijke vergoeding toe.

Het Hof overweegt: “Centric valt een zeer ernstig verwijt te maken van de wijze waarop zij [werknemer] heeft bejegend, mede gelet op zijn positie binnen de onderneming en zijn lange en goede staat van dienst. Van de billijke vergoeding dient in een geval als het onderhavige ook een afschrikwekkende werking uit te gaan.” En: “De gedragingen van Centric (…) laten een werkgever zien die door haar handelen, waarvan het evident is dat dat niet anders dan als ernstig verwijtbaar handelen kan worden geduid, de zaak volledig op de spits heeft gedreven.” “Centric heeft van meet af aan op ramkoers gelegen (…).”

Verder refereert het Hof nog aan de omstandigheid dat Centric in zeer korte tijd afscheid heeft genomen van een groot aantal directieleden van Centric en de aan haar gelieerde ondernemingen (veel van hen bijgestaan door LXA). De zaken die nu door het Hof zijn beoordeeld, spelen zich af tegen de achtergrond van bredere spanningen binnen de betrokken ondernemingen, aldus het Hof. Uit de media blijkt dat Gerard Sanderink dit hoofdstuk wil afsluiten en vooruit wil kijken.

 

 

Links: 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1238

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1239

 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Ernstig-verwijtbaar-handelen-van-Centric-jegens-twee-directeuren.aspx

https://fd.nl/ondernemen/1390837/centric-verliest-ook-hoger-beroep-rond-ontslagen-directeuren

https://www.tubantia.nl/enschede/sanderinks-centric-was-agressief-en-ongepast-tegen-ontslagen-directeuren~a02d55c8/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Meer weten? Neem contact op met: