Photo 1533638978312 8A4eaa2fbeaf

WAB zegt u Commissie Borstlap?

31 januari 2020

De WAB is nog geen maand in werking getreden of er worden alweer nieuwe maatregelen aangekondigd. De Commissie Borstlap, ingeschakeld door Minister Koolmees voor advies, presenteerde vorige week haar Eindrapport. Alhoewel het maar zeer de vraag is in hoeverre de adviezen daadwerkelijk wet worden, is het debat over nieuwe wijzigingen in onder meer het ontslagrecht nu alweer gaande.

Lees hier het volledige rapport.

Beoordeling huidige regels

De Commissie stelt vast dat de huidige regels rondom werk duurzame arbeidsrelaties ontmoedigen en dat de regels bovendien erg complex en onduidelijk zijn. Dat is slecht voor de productiviteit en innovatiekracht van bedrijven, en veroorzaakt (financiële) onzekerheid bij werkenden, en werkenden die niet goed beschermd zijn tegen risico’s rondom werk. Daarnaast oordeelt de Commissie dat niet alle werkenden voldoende mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen tijdens hun werkzame leven, terwijl mensen steeds langer doorwerken en de inhoud van het werk sneller verandert. Ten slotte zorgen de regels onvoldoende voor een arbeidsmarkt waarop alle mensen, ongeacht hun capaciteiten, kunnen meedoen en weer snel aan de slag komen als ze tijdelijk aan de kant staan.

Uitgangspunten nieuwe regels

De Commissie komt tot vier uitgangspunten voor het ontwerp van een nieuw stelsel regels : wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid. Deze vereisten zouden leidend moeten zijn bij het herontwerpen van de regels die betrekking hebben op arbeid in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de fiscaliteit en bij kennis en ontwikkeling.

Bouwstenen

De commissie heeft vijf aanbevelingen geformuleerd om tot meer toekomstgerichte regels te komen.

1. Bevorder interne wendbaarheid, rem externe flexibiliteit af.
2. Creëer een overzichtelijker stelsel van contractvormen.
3. Stel alle werkenden in staat zich te ontwikkelen en te (blijven) leren.
4. Zorg voor een fiscaal gelijke behandeling van en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden.
5. Kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.

Hoe dan?

De Commissie stelt een hele rits aan maatregelen voor bij de verdere uitwerking en toelichting op deze aanbevelingen. Een greep uit de meer concrete aanbevelingen:

 • Meer ruimte voor werkgevers om functie, arbeidsplaats en werktijden in arbeidsovereenkomsten aan te passen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.
 • Aanpassingen ontslagrecht.
 • Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid verkorten naar 1 jaar.
 • Tijdelijk werk wordt (nog) duurder en maximaal 2 jaar mogelijk. Het minimumloon voor flexwerkers wordt hoger.
 • Er komen drie soorten werkenden:

    1) Werknemers in dienst van werkgever

    2) Zelfstandigen die voor eigen rekening en risico werken

    3) Uitzendkrachten

 • Uitzendwerk nog slechts incidenteel en maximaal gedurende 26 weken.
 • Alle werkenden krijgen een basis bescherming tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Verplichte aanvullende verzekeringen voor werknemers blijven bestaan.
 • Iedere burger krijgt bij geboorte een individueel leer- en ontwikkelbudget.
 • Werkgever vult maandelijks het ontwikkelbudget aan.
 • De transitievergoeding bij ontslag wordt gestort in het persoonlijk ontwikkelbudget
 • De Commissie bepleit een gelijke fiscale behandeling van arbeid voor alle werkenden.

De Commissie stelt dat een herontwerp niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden en roept alle partijen op de arbeidsmarkt op en in het bijzonder het kabinet om hierbij de regie te nemen.

Conclusie

Wat een timing. De inkt van de WAB is net droog en veel werkgevers zijn nog druk bezig met alle nieuwe verplichtingen die voortvloeien uit de WAB. Werkgevers hoeven niet bang te zijn dat voornoemde maatregelen  op korte termijn worden ingevoerd. Het wetgevingsproces moet nog beginnen. Hoe dan ook, duidelijk is wel dat er op termijn weer de nodige wijzigingen te verwachten zijn. Never a dull moment in arbeidsrechtland. Het team Arbeidsrecht van LXA houdt u uiteraard op de hoogte

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: