Photo 1495714096525 285E85481946

BRZO-bedrijven opgelet! – Inspectie SZW gaat in 2020 ALLE bedrijven controleren

10 januari 2020

BRZO-bedrijven liggen onder een vergrootglas. De meeste bedrijven worden slechts sporadisch gecontroleerd door Inspectie SZW. Dat ligt bij BRZO-bedrijven anders. Inspectie SZW bezocht het afgelopen jaar 60% van deze bedrijven. Op 9 december jl. kondigde Inspectie SZW aan zij komend jaar ALLE BRZO-bedrijven gaan controleren.

De Inspectie SZW gaat dit jaar alle BRZO-bedrijven inspecteren en controleren op de naleving van arbeidswetten. Onder meer zal worden gecontroleerd op arbeidsomstandigheden en het Besluit risico’s zware ongevallen 2015.

Inspectie SZW zal bij haar controlebezoeken in het bijzonder controleren op:

  • mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones;
  • niet-routinematige werkzaamheden zoals onderhoud; en

Daarnaast gaat de Inspectie SZW het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen intensiveren. Voor het toezicht op gevaarlijke stoffen heeft Staatssecretaris Van Ark zelfs € 4,5 miljoen extra beschikbaar gesteld. Juist om te zorgen dat bedrijven naast de procesveiligheidsrisico’s ook de (chronische) blootstelling beter beheersen. Verder zal de inspectiedienst de R&IE van BRZO-bedrijven extra tegen het licht houden.

Als Inspectie SZW een overtreding constateert heeft zij een uitgebreid handhavingsinstrumentarium tot haar beschikking. In de praktijk merken wij dat veel onduidelijkheid bestaat over de sanctiebevoegdheden van Inspectie SZW.

Bij relatief lage boetes lijkt het soms beter om geen bezwaar te maken en de boete gewoon te betalen. Toch adviseren wij bedrijven een zienswijze of bezwaarschrift in te dienen. In onze praktijk zien wij dat deze lagere boetes later kunnen leiden tot zwaardere sancties zoals een preventieve stillegging. Als de boete van tafel gaat of wordt gematigd, is de kans op een preventieve stillegging aanzienlijk kleiner. Dat is ook het beleid van Inspectie SZW.

Wilt u meer weten? Bekijk ons kennisplatform www.preventievestillegging.nl 

Meer weten? Neem contact op met: