Photo 1563391017873 6E6beab67fed

INSPECTIE SZW - EIS TOT NALEVING

19 maart 2020

Wanneer uw bedrijf een eis tot naleving krijgt opgelegd, lijkt er in eerste instantie misschien niet zoveel aan de hand. Toch kan een eis tot naleving verstrekkende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Een eis tot naleving kunt u opgelegd krijgen wanneer Inspectie SZW vindt dat uw onderneming handelt in strijd met Arbowetgeving. SZW legt u in deze eis op hoe uw bedrijf de Arbowetgeving dient na te leven. Deze eis bent u verplicht na te leven. De eis kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

In een bijdrage voor de website www.preventievestillegging.nl bespreekt Jelle Bekke deze sanctie van Inspectie SZW. Meer weten? Lees dan het artikel op https://www.preventievestillegging.nl/nl/actueel/nieuws/inspectie-szw-eis-tot-naleving/

Heeft uw bedrijf een eis tot naleving ontvangen? Laat u dan adviseren door een van onze specialisten. Die kan beoordelen of het aanvechten van een eis tot naleving zinvol is en kans van slagen heeft.

Meer weten? Neem contact op met: