Photo 1508450859948 4E04fabaa4ea

INSPECTIE SZW - STILLEGGING VAN WERKZAAMHEDEN

1 april 2020

Een toezichthouder van SZW kan besluiten de werkzaamheden van uw bedrijf stil te leggen, wanneer naar zijn oordeel sprake is van ernstig gevaar voor personen. Stillegging is een zware sanctie. Wanneer SZW de werkzaamheden van uw bedrijf stillegt, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen, om zo de schade voor uw bedrijf te beperken.

In een bijdrage voor de website www.preventievestillegging.nl bespreekt Jelle Bekke de bevoegdheid tot stillegging van werkzaamheden door Inspectie SZW.

Meer weten? Lees dan het artikel op https://www.preventievestillegging.nl/nl/actueel/nieuws/inspectie-szw-stillegging-van-werkzaamheden/

Heeft uw bedrijf een stillegging ontvangen? Laat u dan adviseren door een juridisch specialist. Die kan beoordelen of een bezwaarprocedure of een verzoek om een voorlopige voorziening in uw geval kans van slagen heeft.

LXA heeft ruimte ervaring met het procederen tegen bestuursrechtelijke sancties opgelegd door SZW en is altijd en geheel vrijblijvend bereid te beoordelen of het aanvechten van de stillegging kans van slagen heeft.

Meer weten? Neem contact op met: