SANERINGSBEDRIJF VERANTWOORDELIJK VOOR DEUGDELIJKHEID INVENTARISATIERAPPORT?

SANERINGSBEDRIJF VERANTWOORDELIJK VOOR DEUGDELIJKHEID INVENTARISATIERAPPORT?

11 september 2019

In een door LXA namens de certificaathouder gestarte procedure is deze zomer een belangrijk advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert gepubliceerd. Belangrijk omdat de Bezwaarschriftencommissie duidelijkheid geeft over een jarenlang slepende discussie tussen enerzijds saneerders en anderzijds de handhavende instanties, namelijk hoever reikt de zorgplicht van het saneringsbedrijf om te controleren dat een inventarisatierapport voldoet aan het Certificatieschema.

Op basis van het Certificatieschema dient het saneringsbedrijf ervoor zorg te dragen dat op de projectlocatie een geldig asbestinventarisatierapport aanwezig is. Het Certificatieschema stelt een aantal eisen aan een inventarisatierapport, waaronder een overzicht van alle aangetroffen asbest op locatie. De inventariseerder is verplicht om een inventarisatierapport op te stellen dat voldoet aan alle eisen die daarvoor gelden op grond van het Certificatieschema (artikel 22). Voldoet het inventarisatierapport niet aan alle eisen, dan levert dit een afwijking op voor het inventarisatiebedrijf in het kader van het procescertificaat.

De procedure die leidde tot het uitgebrachte advies van de bezwaarschriftencommissie van Ascert, werd tijdens een projectaudit geconstateerd dat het inventarisatierapport niet voldeed aan artikel 22 van het Certificatieschema. Het inventarisatierapport bevatte namelijk niet de vereiste omschrijving van het af te bakenen gebied of de af te bakenen ruimte bij de asbestverwijdering. Vervolgens werd hiervoor een afwijking uitgeschreven aan het saneringsbedrijf. De vraag die voorlag bij de Bezwaarschriftencommissie was of het saneringsbedrijf ook verplicht is om te controleren of het inventarisatierapport voldoet aan alle vereisten. Volgens de Bezwaarschriftencommissie van Ascert is dit niet het geval. De zorgplicht van de saneerder voor een geldig inventarisatierapport reikt niet zover dat ook moet worden gecontroleerd of het inventarisatierapport voldoet aan alle vereisten uit het schema. Dat is immers de taak van het inventarisatiebedrijf, aldus de commissie.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, of wilt u opkomen tegen een afwijking, opgelegd door een handhavende instantie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten op het gebied van asbest.

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: