WIJZIGING WETGEVING ASBEST VAN KRACHT PER 1 JULI 2019

WIJZIGING WETGEVING ASBEST VAN KRACHT PER 1 JULI 2019

11 september 2019

Met de wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit is het Landelijk asbestvolgsysteem is wettelijk verplicht gesteld en gelden nieuwe informatieverplichtingen voor de bedrijven die actief zijn in de asbestsector.

Met ingang van 1 juli 2019 zijn de wijzigingen in het Asbestverwijderingsbesluit van kracht, waarmee het gebruik van het Landelijk asbestvolgsysteem (LAVS) wettelijk wordt verplicht gesteld voor alle saneringsprojecten in risicoklasse 2 en 2A.

Eén uitzondering: de verplichting om het asbestinventarisatierapport in te voeren in het LAVS voor asbest van risicoklasse 1 blijft bestaan.

Op grond van de nieuwe wetgeving geldt nu ook voor de eindbeoordelingsinstellingen een informatieplicht. De laboratoria die de eindbeoordeling uitvoeren zijn voortaan verplicht zélf de resultaten van de eindbeoordeling te uploaden in het LAVS. Als saneerder bent u, anders dan onder het oude regime, vanaf nu dus niet meer verantwoordelijk het overdragen van deze projectgegevens.

Voor iedereen die toegang heeft tot het LAVS (dus uitgezonderd particulieren) geldt: informatie die eenmaal is ingevoerd, blijft zichtbaar opgeslagen in het systeem.

Met de wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit is verder een nieuwe paragraaf over bestuursrechtelijke handhaving toegevoegd (paragraaf 5, artikel 16). Voorheen was de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat belast met de handhaving van het Asbestverwijderingsbesluit. Vanaf nu is het college van Burgemeester en Wethouders zowel bevoegd ten aanzien van de sloop van bouwwerken op grond van het Bouwbesluit als voor toezicht en handhaving op grond van het Asbestverwijderingsbesluit. Handhaving van het Asbestverwijderingsbesluit ten aanzien van objecten blijft liggen bij IL&T.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, wenst u advies in een lopende kwestie of wilt u bijgestaan worden in een procedure, neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten op het gebied van asbest. 

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: