Meter 4969147 640

Corona – handhaving 1,5 meter bij bedrijven geen uitgemaakte zaak

5 juni 2020

Onlangs kreeg een ondernemer een last onder dwangsom opgelegd voor overtreding van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Limburg-Noord. Reden: werknemers hielden tijdens het werk geen 1,5 meter afstand van elkaar. Op 15 mei jl. heeft de voorzieningenrechter het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom geschorst. Het voorlopig oordeel luidt dat door de veiligheidsregio op basis van de noodverordening niet handhavend kon worden opgetreden tegen de ondernemer.

Wat was er aan de hand?

Aanleiding voor de opgelegde last onder dwangsom aan de  betreffende werkgever vormden de waarnemingen van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Deze constateert dat werknemers tijdens het aanvoeren en inladen van asperges in een vrachtwagen  geen 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar aanhouden. Ook ziet de BOA dat na het inladen van de asperges groepsvorming ontstaat, waarbij werknemers te dicht op elkaar blijven staan. Reden voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord om een last onder dwangsom op te leggen aan het bedrijf om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw onder dergelijke omstandigheden wordt gewerkt.

De ondernemer is het hier niet mee eens en verzoekt in een voorlopige voorzieningenprocedure om schorsing van het besluit. Bij de beoordeling van dit verzoek wordt een eerste oordeel gegeven ten aanzien van de reikwijdte van de Noodverordeningen.

 

Wie is overtreder?

In alle Noodverordeningen zijn voorschriften opgenomen die zien op de in acht te nemen 1,5 meter afstand. Wie kan worden aangesproken door de Veiligheidsregio’s bij overtreding van deze voorschriften?

In bovengenoemde uitspraak heeft de voorzieningenrechter uitgemaakt dat het voorschrift uit de noodverordening zich exclusief richt tot personen. Bedrijven kunnen dus niet worden aangesproken voor overtreding van de 1,5 meter afstandseis.

 

Conclusie

Hoewel nog geen definitieve uitspraak is gedaan in de bodemprocedure, lijkt het erop dat de noodverordeningen dus geen grondslag bieden voor handhavend optreden richting werkgevers.

Deze uitspraak laat onverlet dat andere bestuursorganen bevoegd blijven om handhavend op te treden ten aanzien van de gezondheidsrisico’s rondom het coronavirus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Inspectie SZW, die specifiek is belast ten aanzien van het toezicht en handhaving op het gebied van arbeidsomstandigheden. I-SZW voert regelmatig controles uit waarbij wordt beoordeeld of de werkgever voldoet aan de zorgplicht om corona-besmettingen tijdens het werk te voorkomen. Dit blijkt ook uit een nieuwsbericht van deze week, waarin de Inspectie verslag doet van een controle bij een fruitteler uit Zaltbommel. In dit bericht benadrukt SZW opnieuw het belang van een goede borging van maatregelen door de werkgever.

 

Meer informatie over het controlebeleid van Inspectie SZW en de mogelijke sancties aan bedrijven leest u terug in mijn eerdere artikel over Corona en SZW.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: