Shutterstock UBO Register Ongeldig

UBO-REGISTER (B)LIJKT ONGELDIG

23 november 2022

Vers van de pers van het Hof van Justitie.

De antiwitwasrichtlijn bepaalt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de informatie over de uiteindelijk begunstigden van binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten in alle gevallen voor het grote publiek toegankelijk is. Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de EU vastgesteld dat deze bepaling ongeldig is.

Het Hof is van oordeel dat toegang van het grote publiek tot informatie over de uiteindelijk begunstigden een ernstige inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens, die zijn neergelegd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest.

De in het UBO-register bekendgemaakte informatie maakt het immers voor een potentieel onbeperkt aantal personen mogelijk om informatie te verkrijgen over de materiële en financiële situatie van uiteindelijk begunstigden. Bovendien worden de mogelijke gevolgen voor de betrokkenen van een eventueel misbruik van hun persoonsgegevens nog verergerd doordat deze gegevens, wanneer zij eenmaal ter beschikking van het grote publiek zijn gesteld, niet alleen vrijelijk kunnen worden geraadpleegd, maar ook kunnen worden opgeslagen en verspreid.

Zie hier een uitgebreidere samenvatting van de uitspraak van het Hof van Justitie.

Het UBO-register lijkt hiermee onderuit te gaan.

Auteur:

Regelmatig op de hoogte blijven van de laatste juridische ontwikkelingen?