Photo 1447968954315 3F0c44f7313c

UBO-registratiewet deels in werking getreden

9 juli 2020

Ons Corporate M&A team informeerde u vorige week dat de UBO-registratiewet door de Eerste Kamer is aangenomen. Deze week werd bekend gemaakt dat onderdelen van de wet gisteren (8 juli 2020) in werking zijn getreden. Andere onderdelen gelden vanaf 27 september 2020.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten.

 

Vanaf 8 juli 2020

Organisaties zijn nu verplicht om informatie over hun UBO’s (uiteindelijke belanghebbende van een onderneming) intern te verzamelen en bij de houden. De UBO is verplicht om mee te werken aan een verzoek van de organisatie om informatie te verstrekken. De UBO-gegevens hoeven nog niet in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel te worden geregistreerd. De registratieplicht geldt onder meer voor (niet-beursgenoteerde) N.V.’s en B.V.’s, stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties en vennootschappen onder firma). Als deze regels niet worden nageleefd kan dit leiden tot strafrechtelijke sancties voor zowel de organisatie als de UBO zelf.

 

Vanaf 27 september 2020

Onder meer vanwege de IT-voorbereiding van het UBO-register is besloten dat organisaties vanaf 27 september 2020 verplicht zijn om UBO-gegevens in het UBO-register te registreren. Organisaties die na die datum worden opgericht moeten bij aanmelding bij het handelsregister de gegevens registreren. Bestaande rechtspersonen krijgen na 27 september 2020 nog achttien maanden de tijd voor de UBO-registratie. Als een organisatie niet voldoet aan de verplichtingen dan kunnen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties worden opgelegd.

 

Nog niet bekend

Het is nog niet bekend wanneer de regels over identificatie van de personen die het UBO-register raadplegen en de mogelijkheid van een UBO om op verzoek inzicht krijgen in het aantal keer dat zijn gegevens aan derde (niet overheidspartijen) zijn verstrekt.

Meer weten over de UBO-registratiewet? Lees het in dit nieuwsbericht. Heeft u vragen over het UBO-register, neemt u dan contact op met onze collega’s van team Corporate M&A.

 

Auteur: