Photo 1464938050520 Ef2270bb8ce8

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen treedt 1 juli 2021 in werking

24 december 2020

Recent is bekend gemaakt dat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) op 1 juli 2021 in werking zal treden.

Invoering van deze wet zal ingrijpende gevolgen hebben voor verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen (OWM’en) en stichtingen en de positie van hun bestuurders en toezichthouders. De WBTR zorgt ervoor dat de regels voor deze entiteiten meer in lijn worden gebracht met de huidige regels omtrent bestuur en toezicht voor de naamloze vennootschappen (NV’s) en besloten vennootschappen (BV’s).

De WBTR bevat regelingen over toezicht, bestuur(svormen), aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders, tegenstrijdig belang, ontslag van commissarissen en bestuurders, meervoudig stemrecht en belet en ontstentenis. De WBTR wijzigt ook de belet- en ontstentenisregeling voor bestuurders en commissarissen van NV’s en BV’s. In dit artikel leest u wat er met invoering van de WBTR gaat veranderen.

Verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen zijn niet meteen verplicht om hun statuten te wijzigen en in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet. De statuten moeten bij de eerstvolgende statutenwijziging in lijn worden gebracht met de WBTR. Echter, veel rechtspersonen gebruiken hun statuten ook als (interne) handleiding. Het is daarom verstandig om er tijdig voor te zorgen dat de statuten in lijn zijn met de WBTR. Dit om te voorkomen dat regels worden gevolgd die in strijd zijn met de WBTR en/of dat wettelijke regels niet worden gevolgd omdat deze niet in de statuten zijn opgenomen.

Wilt u meer weten over de gevolgen van de invoering van de WBTR voor de positie van uw bestuurders en toezichthouders en/of de statuten van uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: