Construction Area 3161945 1280

Franchiseovereenkomst onder constructie

28 juni 2021

Wat doe je als Franchisegever als zich een nieuwe kandidaat franchisenemer meldt terwijl je nog met de bestaande franchisenemers in in onderhandeling bent over de nieuwe modelovereenkomst? Deze vraag hebben wij al meermaals gehad sinds de invoering van de Wet franchise. In deze blog leggen we uit hoe je dit aanpakt.

Wet franchise vereist aanpassing bestaande modelovereenkomst
Met de inwerkingtreding van de Wet franchise ben je als franchisegever gehouden om lopende franchiseovereenkomsten met bestaande franchisenemers in elk geval voor afloop van de overgangstermijn van twee jaar in lijn te brengen met de Wet franchise. Bestaande franchisenemers moeten instemmen met de tussentijdse aanpassingen van hun franchiseovereenkomst. Soms is er snel overeenstemming met de (vertegenwoordiging van de) bestaande franchisenemers over de benodigde aanpassingen. Soms kost het bereiken van overeenstemming meer tijd.

Nieuwe kandidaat of verlenging bestaande franchiseovereenkomst
In de praktijk merken wij dat franchisegevers tegen het volgende probleem aanlopen. Terwijl franchisegever nog aan het onderhandelen is met zijn bestaande franchisenemers over de benodigde aanpassingen van hun lopende franchiseovereenkomsten, dient zich een nieuwe franchisenemer aan. Deze nieuwe franchisenemer wil graag snel onderdeel worden van de franchiseformule en dient daartoe een franchiseovereenkomst te tekenen.

Hetzelfde ‘probleem’ doet zich voor als de franchiseovereenkomst met een bestaande franchisenemer afloopt en partijen de samenwerking voor een opvolgende termijn willen voortzetten. Volgens de Wet Franchise sluit je ook in dat geval een nieuwe franchiseovereenkomst.

Welke overeenkomst?
Welke overeenkomst moet dat dan zijn? Zowel bij de nieuwe franchisenemer, als bij de al bestaande franchisenemer van wie de overeenkomst wordt verlengd, moet franchisegever contracteren in overeenstemming met de Wet Franchise.

Franchisegever zal daarnaast dezelfde overeenkomst willen sluiten met de nieuwe franchisenemer als met de bestaande franchisenemers. Maar met de bestaande franchisenemers is hij nog in overleg over hoe de nieuwe (model)franchiseovereenkomst eruit moet komen te zien.

Ons advies
Wij adviseren franchisegevers die tegen dit probleem aanlopen om met de nieuwe franchisenemer de nieuwe (model)franchiseovereenkomst aan te gaan. In dat model kan dan specifiek voor de overeenkomst met deze nieuwe franchisenemer een bepaling worden toegevoegd over aanpassingen naderhand van die overeenkomst, op basis van de uitkomsten van het overleg met de bestaande franchisenemers over de nieuwe (model)franchiseovereenkomst. Eventuele benodigde aanpassingen om de overeenkomst met de nieuwe franchisenemer achteraf in lijn te brengen met de definitieve nieuwe (model)franchiseovereenkomst kunnen dan bijvoorbeeld in een addendum worden vastgelegd.

Op deze manier kan je nu al met de nieuwe franchisenemer contracteren en aflopende franchiseovereenkomsten verlengen (in overeenstemming met de Wet franchise). Daarnaast zorg je ervoor dat uiteindelijk voor al je franchisenemers (op hoofdlijnen) dezelfde franchiseovereenkomst geldt.

 

Contact 

Wilt u meer informatie over franchise, neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten: franchise@lxa.nl