Tkloe7nnq7mnmsiuijby Hm

Tweede Kamer neemt belangrijke wet aan die faillissementen moet helpen voorkomen

3 juni 2020

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 26 mei 2020 een belangrijke wet aangenomen die bedrijven moet helpen bij het saneren van hun schulden. Deze wet, de ‘Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement’ (‘WHOA’), maakt het de rechtbank mogelijk een schuldeisersakkoord te homologeren (bekrachtigen). Door deze bekrachtiging kunnen ook de schuldeisers die niet willen meewerken aan sanering en herstructurering van de schulden van hun schuldenaar, toch worden gebonden.

Kort overzicht

Als een schuldenaar verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan, kan hij zijn schuldeisers en zijn aandeelhouders dankzij de WHOA een akkoord aanbieden dat voorziet in een wijziging van hun rechten en dat door de rechtbank kan worden gehomologeerd.  Als de schuldenaar een rechtspersoon is, heeft het bestuur voor het aanbieden van een akkoord en de uitvoering van een akkoord dat door de rechtbank is gehomologeerd geen instemming nodig van de algemene vergadering.

Herstructureringsdeskundige

Iedere schuldeiser, aandeelhouder of de krachtens wettelijke bepalingen bij de door de schuldenaar gedreven onderneming ingestelde ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen bij de

rechtbank een verzoek indienen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige die aan de schuldeisers en aandeelhouders van een schuldenaar een akkoord kan aanbieden. Ook de schuldenaar kan een dergelijk verzoek doen. Een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige is niet noodzakelijk, maar wel verstandig gezien de complexiteit die een herstructurering van schulden met zich mee kan brengen.

Indeling in klassen

Schuldeisers en aandeelhouders worden voor de stemming over het akkoord onderverdeeld in verschillende klassen. Zo worden concurrente schuldeisers met een vordering voor geleverde goederen of diensten of een vordering op basis van een onrechtmatige daad in één of meer aparte klassen ingedeeld, indien aan deze schuldeisers op basis van het akkoord minder dan 20% van hun vordering wordt voldaan. Deze concurrente schuldeisers dienen wel te kwalificeren als microbedrijf of kleinbedrijf conform de artikelen 2:395a BW en 2:396 BW dan wel dienen zij vijftig of minder personen in dienst te hebben. Indien op basis van het akkoord minder dan 20% van de vordering van voornoemde groep concurrente schuldeisers wordt voldaan, dient daarvoor een zwaarwegende grond aanwezig te zijn. Schuldeisers met een voorrang die voortvloeit uit pand of hypotheek worden tevens in één of meer aparte klassen ingedeeld, tenzij hierdoor geen verandering ontstaat in de verdeling van de waarde die met het akkoord wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van de hoogte van de vordering waarvoor de voorrang tot zekerheid strekt, wordt uitgegaan van de liquidatiewaarde die de pand/hypotheekhouder in een denkbeeldig faillissement zou hebben verkregen.

Instemming

Een klasse van schuldeisers heeft met het akkoord ingestemd als het besluit tot instemming is genomen door een groep van schuldeisers die samen ten minste twee derden vertegenwoordigen van het totale bedrag aan vorderingen behorend tot de schuldeisers die binnen die klasse hebben gestemd. Als ten minste één klasse van schuldeisers met het akkoord heeft ingestemd, kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige, indien aangewezen, de rechtbank schriftelijk verzoeken om homologatie van het akkoord. Indien het akkoord vorderingsrechten wijzigt van schuldeisers van wie de vorderingen in een denkbeeldig faillissement naar verwachting geheel of tenminste gedeeltelijk zouden worden voldaan, dient een instemmende klasse – voor een verzoek tot homologatie – in ieder geval uit deze groep schuldeisers te bestaan. Het moet dus gaan om schuldeisers die in een eventueel faillissement in ieder geval een deel van hun vordering betaald zouden krijgen.

Homologatie

Een rechter kan het akkoord homologeren, indien dit akkoord redelijk is. Dit betekent dat de schuldeisers en aandeelhouders op basis van het akkoord niet in een wezenlijk slechtere positie mogen komen dan in een faillissement. Ook dienen de met het akkoord gemoeide kosten en de met het akkoord gerealiseerde waarde eerlijk verdeeld te worden onder de verschillende klassen van schuldeisers.

 

Conclusie

De WHOA is een interessante nieuwe mogelijkheid voor bedrijven om hun schulden te saneren en te herstructureren. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Eerste Kamer de WHOA zeer spoedig goedkeuren, waarna de WHOA op de geplande datum 1 oktober 2020 in werking zal treden. Mocht u meer willen weten over de WHOA, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Meer weten? Neem contact op met: