Webinar Iinsolventie

Webinar | Never Waste a Good Crisis 8 december 2020

8 december 2020

De afgelopen periode hebben vele ondernemers als gevolg van de coronamaatregelen gebruik moeten maken van diverse steun- en uitstelregelingen. Vraag is of de geboden regelingen voldoende steun bieden om de crisis uiteindelijk te overleven. Zeker nu we op dit moment niet weten hoe lang de coronamaatregelingen nog zullen voortduren en niemand weet wat de impact van het "nieuwe normaal" zal zijn. Ondertussen zullen de steun- en uitstelregelingen niet oneindig blijven voortduren en zullen betalingen aan bijvoorbeeld de belastingdienst, banken en leasemaatschappijen moeten worden hervat. Wat zijn de consequenties als je onderneming op dat moment niet in staat is de betalingen te hervatten? Is deze wereldwijde crisis niet juist het moment om je al jarenlang verlieslatende activiteiten te saneren of je onderneming zelfs te liquideren.

In een uur tijd geven Maurice Winkels en Willem Berendsen u praktische tips over hoe te ondernemen in het huidige ondernemersklimaat en bespreken wij in grote lijnen welke instrumenten ingezet kunnen worden om - binnen en buiten faillissement - te herstructureren. Uiteraard zal de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) die op 1 januari 2021 in werking treedt niet onbesproken blijven. 

Bekijk hieronder het webinar:

 

Meer weten? Neem contact op met: