HELP MIJN WEBSITE IS GEKOPIEERD!

HELP MIJN WEBSITE IS GEKOPIEERD!

28 maart 2017

Het is een koud kunstje om op internet de tools te vinden waarmee het mogelijk is om een complete website - inclusief tekst, artwork, fotografie en functionaliteiten - te kopiëren. Bekende merken en websites met veel traffic worden daardoor de laatste tijd steeds vaker geconfronteerd met volledige kopieën van hun websites. De gekopieerde websites draaien meestal onder domeinnamen die het merk of de naam van het webadres bevatten van de originele websites. Hierdoor wordt bij de consument ten onrechte het vertrouwen gewekt dat het om de officiële website gaat. Doel van de personen achter de gedupliceerde sites is het vergaren van bank/creditcard- en overige persoonsgegevens om deze vervolgens te misbruiken.

Consument & merk

Niet alleen de consument is de dupe van deze handelwijze. Ook degene wiens website wordt gekopieerd lijdt hierdoor enorme schade. Voor merken en ondernemingen is het hebben en houden van een uitstekende reputatie immers essentieel.  

Het is dan ook zaak om zeer snel actie te ondernemen wanneer de website van uw onderneming is gekopieerd. Vanuit juridisch perspectief zijn dit soort zaken klip en klaar. Er is sprake van merk- en/of handelsnaaminbreuk, schending van auteursrechten en onrechtmatig handelen.

Vraag is echter hoe je ervoor zorgt dat een kopie website zo snel mogelijk offline gaat.

Offline halen: hoe?

Het aanschrijven van degene die in het domeinnaamregister als houder staat vermeld, biedt meestal geen soelaas omdat deze gegevens niet correct zijn.

Bij de instanties die domeinnamen uitgeven - zoals SIDN, DENIC, EURID en ICANN - kan een arbitrageprocedure worden gestart om de domeinnaam door te laten halen of over te laten dragen. Dit duurt enkele maanden en is dus geen reële optie wanneer haast geboden is.   

Een andere oplossing waarmee kan worden bewerkstelligd dat een domeinnaam in quarantaine wordt gezet, is de genoemde instanties op de hoogte brengen van de onjuistheden in de registratiegegevens. De instanties zullen dan de registrar van de domeinnaam verzoeken navraag te doen bij de houder en de juiste gegevens op te nemen. Indien aan een dergelijk verzoek geen gehoor wordt gegeven dan wordt de registratie beëindigd en de domeinnaam vrijgegeven. Dit proces duurt in Nederland 30 dagen en biedt dan ook helaas geen soelaas.

Uit het domeinnaamregister blijkt wie de registrar is van de betreffende domeinnaam. Deze registrars zijn verplicht - voor gevallen waarin het inbreukmakend en onrechtmatig handelen buiten kijf staat - een “notice and take down” procedure aan te bieden. De ervaring leert dat het met een juiste onderbouwing mogelijk is om de registrar binnen één of enkele dagen zover te krijgen dat de gekopieerde site op zwart gaat.

Mocht de registrar geen gehoor geven aan een dergelijk verzoek dan bestaat er ook de mogelijkheid om aan de hand van het IP adres van de gekopieerde website de onderneming te achterhalen die verantwoordelijk is voor de hosting van de website. Ook deze partijen zijn verplicht om een “notice and take down” procedure aan te bieden. Over het algemeen zijn de meeste registrars zeer coöperatief en hoeft er geen contact te worden gezocht met de webhost. 

Voorkomen is beter dan genezen

Hoewel wij er voor onze klanten tot op heden steeds in zijn geslaagd om een gekopieerde website binnen enkele dagen offline te halen, is voorkomen natuurlijk beter dan genezen.

Reden waarom wij u graag wijzen op door ons in samenwerking met SIDN voor .nl domeinnamen aangeboden Domeinnaam Bewakingsservice. Deze service zorgt ervoor dat u of wij direct op de hoogte worden gebracht wanneer een domeinnaam met uw merk of handelsnaam wordt geregistreerd door een derde. Er kan direct actie worden ondernomen en reputatieschade kan dan worden voorkomen.

Ons team van experts staat u graag te woord wanneer u vragen heeft over dit onderwerp. 

Meer weten? Neem contact op met: