LXA LANCEERT DIENST OM DOMEINNAMEN TERUG TE KRIJGEN

LXA LANCEERT DIENST OM DOMEINNAMEN TERUG TE KRIJGEN

7 maart 2016

LXA is voortdurend op zoek naar verbetering van haar dienstverlening op het gebied van merkbescherming. Samen met de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) ontwikkelden wij een tool die ons in staat stelt om real-time informatie te krijgen over verdachte domeinnamen die eindigen op .nl (Nederland). Met deze nieuwe tool verschijnt voortaan iedere domeinnaam waarin een bepaald woord (een woordmerk) voorkomt zodra die wordt geregistreerd bij de SIDN real-time op onze radar.

Misbruik van domeinnamen komt steeds vaker voor

Dagelijks worden tientallen domeinnamen geregistreerd in Nederland. Verreweg de meeste domeinnamen worden te goeder trouw geregistreerd. Bijvoorbeeld voor start-ups, particulieren of in het kader van een marketingactie. Helaas worden soms ook domeinnamen geregistreerd met minder goede intenties. Om misbruik te maken van uw sterke merk en goede reputatie bijvoorbeeld. Wat kunnen we hier exact aan doen? SIDN is een samenwerking met LXA –the law firm (hierna ‘LXA’) gestart om uw merk pro-actief en kosten-effectief te beschermen.

Wat doet SIDN op dit gebied?

Alle .nl domeinnaamregistraties staan in een centrale database. Deze is in beheer van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. (SIDN) Naast domeinnaamregistratie is SIDN ook verantwoordelijk voor de DNS van .nl en de WHOIS waarin alle informatie over een .nl domeinnaam wordt gepubliceerd. DNS is het systeem van de wereldwijde database van domeinnamen die hiërarchisch zijn opgebouwd. De DNS regelt de vertaalslag tussen het IP-adres en de domeinnaam. Teneinde malafide registraties op te sporen levert SIDN ook een Domeinnaambewakingsservice. Hier is LXA is bij aangesloten en heeft aanvullend haar diensten op dit gebied aangepast. LXA kan haar cliënten nu een totaalpakket met daarin de Domeinnaambewakingsservice (DBS) leveren. Meer informatie is te vinden op www.sidn.nl.

Hoe werkt de nieuwe service?

De werking is simpel. DBS houdt uw merk tegen iedere nieuwe of gewijzigde registratie aan. Indien een match wordt gevonden,wordt deze realtime gerapporteerd aan LXA.

Indien gewenst kan LXA de registrant direct verzoeken de domeinnaam vrijwillig over te dragen aan de cliënt. In het geval de registrant daartoe niet bereid is, kan LXA een WIPO klacht indienen of een civiele procedure starten teneinde de overdracht te realiseren. Een WIPO klacht is vaak de meest efficiënte manier om een domeinnaam te bemachtigen als merkhouder, maar vaak lukt het zonder procedure.

Werkt het echt?

De eerste goede resultaten met deze nieuwe tool zijn geboekt in een pilot voor een Amerikaanse merkhouder. Vijftien domeinnamen zijn vrijwillig overgegeven na één brief. Eén domeinnaam is overgedragen op basis van een WIPO uitspraak. De domeinnaam is nu veilig gelinked aan de homepage van de merkhouder. Inmiddels kunnen we deze dienst aan alle cliënten die op deze wijze hun merk willen beschermen tegen ongewenst domeinnaamgebruik aanbieden.

Meer informatie, met een quickscan van mogelijke probleem-gevallen van domeinnamen waarin uw merk voorkomt, en een overzicht met de fees voor deze nieuwe service kunt u verkrijgen bij een van onze IE-advocaten: Thomas Berendsen, Pascal van Boxtel of Gie van den Broek. 

 

Meer weten? Neem contact op met: