THAT’S ANOTHER BISCUIT!

THAT’S ANOTHER BISCUIT!

22 december 2016

Nestlé heeft de zaak tegen Cadbury-Schweppes (tegenwoordig Mondelez) verloren over haar four-finger chocolade wafel die zij met de karakteristieke 3-d vorm wenste te registeren als vormmerk in de EU.

Het is niet duidelijk geworden dat de vorm op zich (dus zonder de stevige marketing van het KitKat woordmerk op de chocolade reep en verpakking aangebracht) als een herkomstaanduiding van het product wordt gezien door het relevante publiek. Nestlé is er niet in geslaagd aan te tonen dat de vorm werd herkend door het publiek in België, Ierland, Griekenland en Portugal. Ondanks het feit dat Nestlé erin geslaagd is om in andere lidstaten die samen goed zijn voor bijna 90% van de EU-bevolking aan te tonen dat de 3d-vorm is ingeburgerd en wordt herkend als merk.

Dit toont aan hoe moeilijk het is te bewijzen dat een vormmerk formeel kan worden verkregen (lees geregistreerd) na een lang en moeizaam traject van inburgeren, oftewel het  verkrijgen van een onderscheidend vermogen door gebruik.

Louis van Gaal zou zeggen: “That is another cook, I mean another biscuit.”

 

Bron: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186272&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=580395 

Meer weten? Neem contact op met: