Photo 1575971637203 D6255d9947a9

Arbo - Hoogte boete aan werkgever bij arbeidsongeval

15 juli 2020

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Wanneer volgens Inspectie SZW sprake is van onvoldoende risicobeheersing op de werkvloer, kan op grond van de Arbowetgeving een boete worden opgelegd aan de werkgever. Doet zich onverhoopt een arbeidsongeval voor, dan worden deze boetes fors verhoogd.

In een reeks artikelen bespreken Jelle Bekke en Mistral Ceelen, beiden advocaat bij LXA The Law Firm, alle ins en outs van de Arboboete en arbeidsomstandigheden op de website www.arboboete.nl

In deze bijdrage behandelt de factoren die bepalend zijn voor de hoogte van de boete bij een arbeidsongeval en leest u waar u als werkgever op moet letten in het kader van de vaststelling van de boete door het Ministerie van SZW.

Benieuwd? Lees hier het artikel.

De specialisten van LXA The Law Firm hebben ruimte ervaring met het aanvechten van sancties van Inspectie SZW en kunnen vrijblijvend beoordelen of het aanvechten van de Arboboete kans van slagen heeft. Neem vrijblijvend contact op.

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: